Mina studier

YA Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för helåret 2022

27 februari, 2023

YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) offentliggör bokslutskommuniké för perioden 1 januari 2022 t o m 31 december 2022.

Fjärde kvartalet (Oktober – December) 2022

 • Omsättningen ökade med 38,5% till 246,2 mnkr (177,7).
 • EBIT för det fjärde kvartalet var -89,9 mnkr (-5,0).
 • EBIT för det fjärde kvartalet (exklusive engångskostnader) var -25,8 mnkr (-4,2).
 • Totalt kassaflöde för det fjärde kvartalet var -1,8 mnkr (73,7).
 • Det genomsnittliga antalet elever och deltagare var 9 960 (5 904). Ökningen är hänförlig till förvärvet av Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB (Arcus).
 • Andelen deltagare som har fått anställningen tre månader efter genomförd arbetsmarknadsutbildning (AUB) eller kommunal vuxenutbildning (VUX) var 59% (57%) för det fjärde kvartalet.

Helåret 2022 (Januari – December)

 • Omsättningen ökade med 18,5% till 882,2 mnkr (744,4).
 • EBIT för året var -157,8 mnkr (24,1).
 • EBIT för året (exklusive engångskostnader) var -93,8 mnkr (28,1).
 • Totalt kassaflöde för året var -78,3 mnkr (86,1).
 • Det genomsnittliga antalet elever och deltagare var 10 076 (6 183).
 • Andelen deltagare som har fått anställningen tre månader efter genomförd utbildning var 63% (58%) för året.

Väsentliga händelser

 • YA har omvärderat det redovisade goodwill värdet för segmentet AUB och gör en nedskrivning om 130 mnkr per 31 december 2022.
 • YA har omvärderat värdet av den prestationsbaserade tilläggsköpeskilling kopplad till förvärvet av Arcus, vilket lett till en omvärdering av skulden med 66 mnkr (från 100 mnkr till 34 mnkr) per 31 december 2022.
 • I februari 2023 har YA genomfört ett skriftligt förfarande under Obligationsvillkoren och erhållit godkännande från Obligationsinnehavarna att genomföra vissa ändringar i villkoren för Obligationerna. För mer information se sektionen ”Cash flow and the financial position” i bokslutskommunikén.

Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se

För pressfrågor, vänligen kontakta:

CEO

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: +46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: +46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se