Mina studier

YA Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för helåret 2021

24 februari, 2022

Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-24 15:08 CET.