Mina studier

YA Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023

15 maj, 2024

YA Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023. Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se.

Informationen är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-15 13:52 CET.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se