Mina studier

YA Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022

25 april, 2023

YA Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022. Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se

Informationen är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-25 16:34 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

CEO

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: +46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: +46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se