Mina studier

YA Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021

29 april, 2022

YA Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se

Informationen är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-29 13:45 CET.