Mina studier

YA Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2020

23 april, 2021

YA Holding AB (publ) offentliggör nu årsredovisning för 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se

Denna information är sådan som YA Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2021 klockan 14.20.