Mina studier

YA Holding AB (publ) har hållit årsstämma och extra bolagsstämma i samband med slutförandet av refinansieringsuppgörelsen

31 maj, 2024

YA Holding (publ) (”YA Holding”) meddelar idag att den refinansieringsuppgörelse som YA Holding offentliggjorde genom pressmeddelande den 1 mars 2024 och som godkändes av obligationsinnehavarna den 20 mars 2024 har slutförts. Som en del av refinansieringsuppgörelsen och som tidigare meddelats, kommer YA Holdings utestående seniora säkerställda obligationer med ISIN SE0016831150 att skrivas ned till cirka 115 miljoner kronor den 7 juni 2024, med avstämningsdag den 30 maj 2024.

I samband med refinansieringsuppgörelsen har YA Holding även hållit årsstämma. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att resultatet balanseras i ny räkning och att ingen utdelning således betalas för räkenskapsåret 2023. Därtill beviljades nuvarande och tidigare styrelseledamöter samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Årsstämman beslutade även att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor med Alexandros Kouvatsos som fortsatt huvudansvarig revisor.

Samma dag och efter årsstämman, har YA Holding även hållit en extra bolagsstämma med anledning av refinansieringsuppgörelsen. Den extra bolagsstämman beslutade att ersätta den nuvarande styrelsen bestående av Katarina Axelsson Lindgren, Daniel Nejman och Conny Karlsson, genom att välja Alexander Groh (ordförande), Mark Hoffmann och Jørgen Beuchert som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-31, 11:40 CEST.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se