Mina studier

YA Holding AB (publ) har hållit årsstämma fredagen den 29 maj 2020

1 juni, 2020

Samtliga beslut fattades i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Till ny revisor valdes Alexandros Kouvatsos, Deloitte AB, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Orsaken till bytet av revisor är att mandatperioden enligt roteringsreglerna för förre revisorn gått ut.
 

Stockholm den 1 juni 2020