Mina studier

YA Holding AB (publ) har hållit årsstämma fredagen den 28 maj 2021

31 maj, 2021

Samtliga beslut fattades i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Stämman valde Leif Pagrotsky till ny ordinarie styrelseledamot. Leif Pagrotsky har sedan december 2020 varit adjungerad till styrelsen som rådgivare.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

HR- och kommunikationschef

YA Holding AB (publ)

Att. Richard Bengtsson

Tel.nr: 46 (0) 70 236 51 16

E-post: richard.bengtsson@ya.se