Mina studier

YA Holding AB (publ) har hållit årsstämma fredagen den 28 maj 2021

31 maj, 2021

Samtliga beslut fattades i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Stämman valde Leif Pagrotsky till ny ordinarie styrelseledamot. Leif Pagrotsky har sedan december 2020 varit adjungerad till styrelsen som rådgivare.