Mina studier

Tilldelningsbeslut yrkesförarutbildning för lastbil

6 maj, 2021

YrkesAkademin ökar och behåller positionen som den främsta leverantören inom yrkesförarutbildning för lastbil – och ökar därmed omsättningen

Arbetsförmedlingens lämnade sent på kvällen den 5 maj besked avseende upphandling av yrkesförarutbildning för lastbil. YrkesAkademin har i hård konkurrens vunnit en stor andel av upphandlingen. Enligt beskedet avser Arbetsförmedlingen att teckna avtal med YrkesAkademin på 25 av 27 orter. Den senaste avtalsperioden har YrkesAkademin haft avtal på 13 orter.

Idag den 6 maj på morgonen har Arbetsförmedlingen publikt meddelat följande: ”På grund av tekniska problem i Arbetsförmedlingens program så har det inneburit att det tilldelningsmeddelande som skickades ut var fel version, det har blivit fel pris presenterade på ett fåtal orter, nytt tilldelningsmeddelande kommer när detta har ordnats till. Det blir då även ny tid för avtalsspärr.”

YrkesAkademin bedömer inte att det nya tilldelningsbeslutet som väntas kommer att innebära någon väsentlig förändring i utfallet.

YrkesAkademin växer därmed och behåller positionen som den främsta leverantören av arbetsmarknadsutbildning och inom området yrkesförarutbildning för lastbilschaufförer.

Värdet av det vunna avtalet beräknas till cirka 200 miljoner kronor årligen för YrkesAkademin. Avtalsperioden är ett år med möjlighet till förlängning på ytterligare ett plus ett år, med start 1 augusti 2021.

Om utfallet från tilldelningsbeslutet från Arbetsförmedlingen fastställs innebär det att YrkesAkademin kommer att växa och beräknas öka den årliga omsättningen inom yrkesförarutbildning för lastbil med cirka 80 miljoner kronor.

Från beslutsdagen finns en avtalsspärr på tio dagar. Om beslutet inte överprövas fastställer Arbetsförmedlingen beslutet efter avtalsspärren.

Detta tilldelningsbeslut avser yrkesförarutbildning för lastbil. YrkesAkademin har även lämnat anbud för yrkesförarutbildning för buss, tilldelningsbeslut om det väntas inom några veckor.

I en kommentar säger vd Martin Modig:

– Vi är stolta över att i hård konkurrens ytterligare stärka vår position inom yrkesförarutbildning. Sedan 1997 har vi gjort det med hög kvalitet, över tid får 8 av 10 som utbildas hos oss ett nytt jobb. Med dagens beslut från Arbetsförmedlingen får vi möjlighet att även fortsättningsvis försörja Sveriges åkerier med väl förberedda yrkesförare. Det känns mycket viktigt i en tid av stigande arbetslöshet och när branschen samtidigt är i stort behov av skickliga förare.

– YrkesAkademin växer kraftigt inom yrkesförarutbildning för lastbil. Vår ambition att diversifiera verksamheten fortsätter och vi fokuserar samtidigt på tillväxten inom våra övriga affärsområden av matchningstjänster, yrkesvux, yrkeshögskola samt privat- och företagsutbildning där vi de senaste åren expanderat kraftfullt.

Denna information är sådan som YA Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2021 klockan 08.55. 

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: 46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se