Mina studier

Överprövning av tilldelningsbeslut Steg till arbete

13 september, 2022

Det har inkommit en ansökan till förvaltningsrätten om överprövning gällande Arbetsförmedlingens upphandling av Steg till arbete. Överprövningen kan leda till osäkerheter avseende tilldelningsbeslutet.

Det har inkommit en ansökan till förvaltningsrätten om överprövning gällande Arbetsförmedlingens upphandling av Steg till arbete. I pressmeddelande från 25 augusti stod det felaktigt att avtalsspärren var tio dagar, men Arbetsförmedlingen har använt en längre avtalsspärr som löpte till och med 13 september. Överprövningen kan leda till osäkerheter avseende tilldelningsbeslutet, till exempel en fördröjning av avtalsperiodens start eller ett negativt utfall avseende tilldelningen. Verksamheten under de upphandlade avtalen kan inte påbörjas förrän överprövningsprocessen är avslutad.

Som tidigare meddelats genom pressmeddelande den 25 augusti 2022 så tilldelades YA Holding AB (YA) via dotterbolaget Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB (Arcus) 39 av 83 orter. Det potentiella värdet av de vunna avtalen uppgår till cirka 150 miljoner kronor årligen i omsättning för YA genom Arcus baserat på Arbetsförmedlingens uppskattade volymer i upphandlingen.

VD Martin Modig kommenterar:

– Det är inte ovanligt att Arbetsförmedlingens tilldelningsbeslut överklagas. Ofta blir det ingen förändring i sak, men en överklagan kan ta lång tid. Vi hoppas på ett snabbt juridisk klargörande och förbereder en uppstart i enlighet med våra anbud så snart frågan har avgjorts.

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-13 12:25 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.: +46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

Marknads- & Affärsutvecklingschef

YrkesAkademin AB

Att. Joakim Göthe

Tel.: +46 (0) 72 732 64 11

E-post: joakim.gothe@ya.se