Mina studier

Överprövning av tilldelningsbeslut

18 maj, 2021

Det har inkommit en ansökan till förvaltningsrätten om överprövning gällande Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsmarknadsutbildning till yrkesförare för lastbil. Överprövningen kan leda till osäkerheter avseende tilldelningsbeslutet. Som tidigare meddelats tilldelades YrkesAkademin utbildningarna i 25 av 27 leveransområden, till ett potentiellt värde av 200 mkr årligen.

En fördröjning av avtalsperiodens start, eller ett negativt utfall för YrkesAkademin av överprövningen, kan försämra YrkesAkademins förmåga att uppfylla kovenanter enligt obligationsvillkoren.

VD Martin Modig kommenterar:

– Det är inte ovanligt att Arbetsförmedlingens tilldelningsbeslut överklagas. Det är inte alltid det leder till någon förändring i sak, men en överklagan kan ta lång tid och därmed få negativa effekter. Vi hoppas därför på ett snabbt juridisk klargörande. Vi står startklara att leverera yrkesutbildning av hög kvalitet i enlighet med vårt anbud och förbereder oss för att komma igång så snart frågan har avgjorts.

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-18 14:49 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: 46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se