Mina studier

Nytt tilldelningsmeddelande avseende yrkesförarutbildning för buss

2 juni, 2021

Arbetsförmedlingen har idag den 2 juni lämnat ett nytt tilldelningsmeddelande avseende avtalet för yrkesförarutbildning för buss, då det enligt Arbetsförmedlingen var en felaktig avtalsspärr på det förra. Det innebär att avtalsspärren löper till och med den 14 juni 2021, istället för den 3 juni som tidigare meddelats. I det nya tilldelningsmeddelandet har YrkesAkademin tilldelats samma avtal som i det förra, på 20 av 23 orter.
 

Denna information är sådan som YA Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni klockan 16.53.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: 46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se