Mina studier

Leif Pagrotsky föreslås till styrelsen för YA Holding AB

2 december, 2020

Leif Pagrotsky föreslås bli ordinarie styrelseledamot i YA Holding AB från och med årsstämman 2021. Pagrotsky kommer att gå in som rådgivare till styrelsen för YA Holding AB fram till dess.

Leif Pagrotsky är tidigare närings- och handels- samt utbildnings- och kulturminister, och har även bland annat varit ordförande i Business Sweden och Sveriges generalkonsul i New York.

– Fortbildning och yrkeskompetens är extremt viktiga framtidsfrågor, inte bara för Sveriges ekonomi utan framförallt för enskilda människor. Jag ser fram emot att få bidra till YrkesAkademins fortsatta resa för att främja omställning och kompetensutveckling på arbetsmarknaden, säger Leif Pagrotsky i en kommentar.

– Vi är mycket glada att kunna engagera Leif Pagrotsky till styrelsen för YrkesAkademin. Leif har en bred erfarenhet av närings- och utbildningsfrågor. Vi välkomnar honom i styrelsen och ser fram emot att samarbeta med honom, säger Tobias Karte, partner på CapMan.

Denna information är sådan som YA Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december klockan 15.30.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

HR- och kommunikationschef

YA Holding AB (publ)

Att. Richard Bengtsson

Tel.nr: 46 (0) 70 236 51 16

E-post: richard.bengtsson@ya.se