Mina studier

Kapitaltillskott till YA Holding AB

4 februari, 2020

YA Holding AB har av ägaren – vissa CapMan-fonder – idag erhållit besked om ett kapitaltillskott på 10 miljoner kronor till koncernen.

Syftet med kapitaltillskottet är att tillförsäkra YrkesAkademin en mer stabil finansiell bas. Kapitaltillskottet är betydelsefullt för att YrkesAkademin på ett hållbart sätt ska kunna möta kommande volymökningar i arbetsmarknadsutbildning samt för att hantera investerings- och uppstartskostnader i nya utbildningar inom yrkesvux, AUB och yrkeshögskola. YrkesAkademin följer noga utvecklingen av Arbetsförmedlingens nya tjänst Kundval rusta och matcha och förbereder sitt deltagande i pilotprojektet som ska starta i mars månad.

Martin Modig, VD:

”Affärsplanen för 2020 ligger fast med YrkesAkademins mål att fortsätta växa med lönsamhet inom alla affärsområden. Vi ser med tillförsikt att volymerna inom arbetsmarknadsutbildning stabiliseras och att kunna växa inom övriga områden.”

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

HR- och kommunikationschef

YA Holding AB (publ)

Att. Richard Bengtsson

Tel.nr: 46 (0) 70 236 51 16

E-post: richard.bengtsson@ya.se