Mina studier

Jan Larsson slutar som vd för YrkesAkademin

18 september, 2019


Efter nästan fyra år slutar Jan Larsson som vd för YrkesAkademin. Han tog plats i YrkesAkademins styrelse under 2015 och har varit vd sedan januari 2016. Nu går han till Handelsbanken där han blir kommunikationschef och medlem av koncernledningen. Jan kommer vara kvar under en övergångsperiod och rekryteringsprocessen av en ny vd påbörjas omedelbart. 

– Jag vill tacka Jan för hans tid på YA. Trots en mycket utmanande marknadssituation har YA vuxit, diversifierat sin verksamhet och nått goda resultat i uppskattning av kursdeltagare, personalnöjdhet och andel som får jobb efter utbildningarna, säger YA Holdings styrelseordförande Katarina Axelsson Lindgren, och fortsätter: 

– Vi påbörjar omgående processen för att hitta en ny vd. Jan kommer att vara kvar under en tid för att säkerställa kontinuitet och en bra överlämning.

Jan Larsson säger: 

– Jag är tacksam över att jag under fyra år har fått vara del av ett arbetslag som tillsammans har hjälpt tusentals människor till ett yrke, egen försörjning eller en ny yrkesbana. 

– Det är glädjande att regeringen nu lägger om arbetsmarknadspolitiken och ökar anslaget till arbetsmarknadsutbildning för 2020. Dessutom fortsätter hela Yrkeshögskolans verksamhet att utvecklas. En ny marknad växer fram när Arbetsförmedlingen reformeras. En begynnande lågkonjunktur innebär växande behov av yrkesutbildningar. Sammantaget gör det att jag efter fyra år tycker att tiden är den rätta för att lämna över stafettpinnen till en ny vd som med full kraft kan driva YA vidare.