Mina studier

Förvaltningsrätten avslår båda ansökningarna om överprövning av arbetsmarknadsutbildning till yrkesförare

30 november, 2021

Förvaltningsrätten har funnit att Arbetsförmedlingens tilldelningsbeslut avseende arbetsmarknadsutbildning till yrkesförare för buss och lastbil, där YrkesAkademin tilldelades 45 av 50 avtal, är korrekta. Förvaltningsrätten fann inga skäl att ingripa mot Arbetsförmedlingens upphandlingar.

Som tidigare meddelats tilldelades YrkesAkademin totalt 45 av 50 avtal i Arbetsförmedlingens upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning till yrkesförare för buss och lastbil.

Tilldelningsbesluten överklagades och målen har nu prövats av förvaltningsrätten som funnit att upphandlingarna är korrekt genomförda. Arbetsförmedlingens tilldelningsbeslut står således fast.

YrkesAkademin behåller därmed positionen som den främsta leverantören av arbetsmarknadsutbildning inom området yrkesförarutbildning för både buss och lastbil. Värdet av de vunna avtalen beräknas till cirka 300 miljoner kronor årligen.

Förvaltningsrättens domar kan överklagas. Arbetsförmedlingen får teckna avtal med YrkesAkademin om domarna inte har överklagats senast den 10 december 2021. Avtalsperioden för kontrakten är ett år med möjlighet till förlängning om ytterligare ett plus ett år.

I en kommentar säger vd Martin Modig:

– Vi är stolta över att i hård konkurrens behålla vår position inom yrkesförarutbildning för buss och lastbil. Med dagens beslut från förvaltningsrätten får vi möjlighet att även fortsättningsvis försörja Sveriges bussbolag och åkerier med väl förberedda yrkesförare. Branschen har ett ständigt behov av nya yrkeschaufförer och vi är stolta över att ge många människor en chans till en karriär i en samhällsbärande yrkeskår.

– Precis som tidigare nämnts är vår ambition att fortsatt diversifiera verksamheten och vi fokuserar samtidigt på tillväxten inom våra övriga affärsområden av matchningstjänster, yrkesvux, yrkeshögskola samt privat- och företagsutbildning där vi de senaste åren expanderat kraftfullt.

Informationen är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-30 15:57 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: 46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se