Mina studier

Fortsatt rekonstruktion i YA Holdings helägda dotterbolag YrkesAkademin AB

25 september, 2023

Som tidigare meddelats har YA Holding ABs (publ) (”YA Holding”) helägda dotterbolag YrkesAkademin AB inlett en företagsrekonstruktion efter att en ansökan om företagsrekonstruktion beviljades av Falu tingsrätt den 4 september 2023. Borgenärssammanträde har idag ägt rum i Falu tingsrätt och tingsrätten har beslutat att företagsrekonstruktionen kan fortsätta fram till och med den 4 december 2023, varefter företagsrekonstruktionens fortsättning prövas på nytt. YrkesAkademin AB fortsätter nu arbetet med färdigställa en rekonstruktionsplan.

– Det är ett positivt besked att företagsrekonstruktionen fortsätter. YrkesAkademin AB har en sund kärna, en framgångsrik historia och potential till långsiktig livskraft.  Nu fortsätter arbetet med att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för att trygga verksamheten, jobb och samhällsviktiga utbildningsplatser, säger Martin Modig, VD YrkesAkademin AB.

För mer information om bakgrunden till företagsrekonstruktionen klicka här: Länk

Avsändare:
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

Vid frågor angående företagsrekonstruktionen, kontakta:
Mikael Kubu, rekonstruktör
Tel: +46 (0) 8670 44 00
E-mail: ya@ackordscentralen.se

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se