Mina studier

Erkänt hög kvalitet i YrkesAkademins utbildningar

15 maj, 2020

Almega konstaterar i sin årliga revision att YrkesAkademin följer Utbildningsföretagens krav för kvalitetsauktorisation utan några avvikelser.

Våra deltagares och kunders synpunkter fångas upp regelbundet genom mätningar och är ett av våra viktigaste underlag för förbättringar. Våra utbildare arbetar systematiskt med att utveckla våra arbetssätt för att på det sättet ständigt bli bättre. Vi är väldigt glada över auktorisationen och den möjlighet som det ger oss att ytterligare förfina vår verksamhet, säger Anna Widmark, kvalitetschef på YrkesAkademin.

YrkesAkademins system för kvalitetsarbetet är baserat på den europeiska rekommendationen för yrkesutbildning som Skolverket samordnar: EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training). Almegas kvalitetsauktorisation för utbildningsföretag berör bland annat områden som pedagogisk förmåga, branschkunskap och systematiken i uppföljningsarbetet.

Att deltagare och studeranden inom YrkesAkademin får det jobb som de vill ha efter avslutad utbildning är den viktigaste kvalitetsfaktorn för YrkesAkademin och dess främsta kundlöfte. 8 av 10 som utbildas hos YrkesAkademin får ett nytt jobb.

– Vi hjälper människor att lära sig ett yrke, det pedagogiska förhållningssättet är vår kärnkompetens som utbildningsföretag. Jag är stolt över alla våra skickliga utbildare som årligen hjälper 10 000 deltagare på deras väg mot ett nytt jobb, säger Martin Modig, VD för YrkesAkademin.