Mina studier

Beslut vid årsstämma i YA Holding AB 2022

25 maj, 2022

Vid årsstämma i YA Holding AB som hölls idag den 25 maj 2022, valdes Johan Pålsson till ny ordinarie styrelseledamot. Pålsson ersätter därmed Pia Kåll som styrelserepresentant för ägarbolaget CapMan AB.

Stämman fattade beslut i enlighet med samtliga framlagda förslag, däribland att välja Johan Pålsson som ny ordinarie styrelseledamot.

Johan Pålsson är Co-Managing Partner för CapMan buyout. Han har lång erfarenhet från nordiska private equity-investeringar, inklusive bedömning och genomförande av ett flertal förvärv och aktiv förvaltning av investeringar inom olika sektorer. Johan har även en bakgrund som managementkonsult, där hans fokus var strategiutveckling och verksamhetsförbättringsprojekt inom en mängd olika branscher internationellt.

– Jag ser fram emot att börja arbeta med YrkesAkademin som har en mycket fin utveckling och stor potential framåt att förverkliga, säger Johan Pålsson i en kommentar.

Johan Pålsson ersätter Pia Kåll som styrelserepresentant för ägarbolaget CapMan AB. Övriga styrelseledamöter omvaldes. Efter ovanstående nyval och omval består bolagets styrelse av Katarina Axelsson Lindgren (ordförande), Joachim Berner, Conny Karlsson, Tobias Karte, Leif Pagrotsky och Johan Pålsson.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 815 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kronor och övriga ledamöter utöver ägarrepresentanter ska erhålla 155 000 kronor vardera. Arvode för revisionsutskottet uppgår till 25 000 kronor per ledamot.

Endast ordinarie beslutspunkter behandlades vid årsstämman.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: 46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se