Mina studier

Avslag vid överprövning av tilldelningsbeslut i upphandlingen Steg till arbete

6 april, 2023

Som tidigare meddelats genom pressmeddelande den 25 augusti 2022 tilldelades YA Holding AB (YA) via dotterbolaget Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB (Arcus) 40 av 83 orter i Arbetsförmedlingens upphandling Steg till arbete. Genom pressmeddelande den 13 september 2022 meddelades att det hade inkommit en ansökan till förvaltningsrätten om överprövning av upphandlingen.

Förvaltningsrätten avslog idag motpartens ansökan om överprövning. Förvaltningsrättens dom kan i sin tur överklagas av motparten inom tre veckor.

Överklaganden kan leda till osäkerheter avseende tilldelningsbeslutet, till exempel en ytterligare fördröjning av avtalsperiodens start eller ett negativt utfall avseende tilldelningen. Verksamheten under de upphandlade avtalen kan inte påbörjas förrän förvaltningsrättens dom (och vid ett eventuellt överklagande, kammarrättens eller högre rätts dom) inte längre kan överklagas. YA kommer inte att pressmeddela särskilt om utgången vid ett eventuellt överklagande till kammarrätten eller högre rätt såvida inte utgången går YA emot och Arbetsförmedlingens tilldelningsbeslut ändras.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.: +46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

Marknads- & Affärsutvecklingschef

YrkesAkademin AB

Att. Joakim Göthe

Tel.: +46 (0) 72 732 64 11

E-post: joakim.gothe@ya.se