Mina studier

YrkesAkademin AB godkända för kvalitetsauktorisation

5 februari, 2019

YrkesAkademin AB uppfyller de högt ställda krav som Almega Utbildningsföretagen ställer på sina medlemmar för att erhålla kvalitetsauktorisation. Utbildningsföretagens styrelse godkände formellt auktorisationen den 4 februari efter rekommendation från Utbildningsföretagens auktorisationsnämnd.

YrkesAkademin är ett utbildningsföretag som arbetar utbildar i yrkeskunskaper som är efterfrågade på arbetsmarknaden. Det gör att så gott som alla som studerar hos YrkesAkademin går vidare till ett nytt jobb.

 

Det livslånga lärandet är för YrkesAkademin en kombination av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt till olika sammanhang och företeelser. Allt tillsammans är en förutsättning för självförverkligande, social sammanhållning, aktivt medborgarskap och den för samhället så viktiga anställningsbarheten.

 

För YrkesAkademins del innebär kvalitetsauktorisationen ett viktigt steg i att synliggöra kvalitetsarbetet med fokus på relevant yrkesutbildning som leder till anställningar.

 

 

  • YrkesAkademin tillhandahåller yrkesinriktad utbildning för vuxna och vill vara en lärande organisation för våra medarbetare och deltagare. Vi utgår ifrån och tar till vara de kunskaper och färdigheter som varje individ besitter. Utifrån detta utvecklar vi individer och verksamhet. Kvalitetsauktorisationen är ett kvitto på vårt arbete med ständiga förbättringar och proaktivitet, säger Josefin Born-Nilsson som är kvalitetschef och chef över YrkesAkademins Yrkeshögskola.

 

  • YrkesAkademins uppgift är stärka kompetensen på svensk arbetsmarknad. Vi utgår från företagens och marknadens behov när vi utvecklar och designar utbildningar. För oss är den enskildes lärande och chans att lyckas med sina jobbambitioner den viktigaste ledstjärnan. Vi är stolta över kvalitetsauktorisationen och ser den som ett viktigt led i vår affärsstrategi.

 


 

Intyg YrkesAkademin AB

 

Intyg YrkesAkademin YH

 

Kvalitetspolicy 2019

 

Pedagogisk grundsyn