Mina studier

Viktiga framsteg för Trafiklärarutbildningen efter årets RST-möte – ”Utbildarna är branschens navelsträng”

20 december, 2022

Mot en ännu bättre Trafiklärarutbildning! De nationella kursplanerna stod i fokus när årets RST-möte (Rådet för Sveriges Trafiklärarutbildning) gick av stapeln hos YrkesAkademin i Norrköping.

 

Representanter från Sveriges alla YH-anordnare var inbjudna när årets RST-konferens gick av stapeln i november, med YrkesAkademin Yrkeshögskola som värdar. Under två dagar samlades utbildare från hela landet för att utbyta erfarenheter, möjligheter och vidareutveckla de gemensamma kursmålen. RST turas om att arrangera sina möten där de bjuder in bland annat Myndigheten för Yrkeshögskolan, Transportstyrelsen och STR för att ytterligare förstärka synergieffekten.

 

Starkare tillsammans

På plats i Norrköping var bland annat Helén Lindh från STR.  

 

– Det är jätteviktigt att träffa alla utbildare, vilka i praktiken är branschens navelsträng. Dialogen mellan branschen och utbildningarna sker lokalt via ledningsgrupperna, men här ges möjlighet att lyfta blicken och se saker ur ett helikopterperspektiv för hela landet, säger Helén.

 

Att få höra andra utbildares åsikter, problem, lösningar och upplägg skapar enligt Helén bättre förutsättningar för alla.

 

– Under en sådan här träff kan de bredare frågorna lyftas och olika åsikter kan samlas och motiveras utifrån förutsättningar som för andra är okända. Detta kan på sikt ge samhället mindre kostnader genom säkrare förare, i ett land som exporterat trafiksäkerhet sedan nollvisionen kom, menar Helén.

 

 

En viktig fråga för alla

RST bygger på att alla hjälper till att leda gruppen och Trafiklärarutbildningen framåt. Under årets träff låg fokus framför allt på att fortsätta utveckla de nationella kursplanerna.

 

– Alla trafiklärarutbildningar arbetar utifrån kursplaner med nationellt likvärdigt innehåll, vilket är oerhört viktigt att förankra hos såväl branschen, utbildare som myndigheter. Vi ser gemensamt ett behov av att uppdatera dessa, vilket vi nu kommit ett steg närmare, säger Helén.

 

På plats i Norrköping var även Andreas Sjöström, VD på Utbildarna.

 

  • Mötet med övriga ger en inblick i hur ens egen utbildning kan utvecklas, samtidigt som vi delar med oss till varandra i frågor där någon kanske upplever en svårighet i utbildningen. Just nu är kursplanernas utformning och innehåll en viktig fråga där vi vill utveckla utbildningen tillsammans med branschen, för att på ett bättre sätt möta framtiden och synen på vad en trafiklärare ska ha med sig för kunskaper ut i yrkeslivet, säger Andreas.

 

RST-konferens i Norrköping 2022

 

 

Målet är att höja trafiksäkerheten

Att fortsätta utveckla Trafiklärarutbildningen är enligt Andreas och Helén viktigt ur flera aspekter. Framför allt bidrar det till att trafiksäkerheten i samhället ökar.

 

  • Jag tror att alla som deltar på mötet har en gemensam bild: att vi ska utveckla utbildningarna och samarbeta med varandra i frågor som gör att vi alla lämnar ifrån oss en så bra ”produkt” till branschen som möjligt. På så vis höjer vi trafiksäkerheten och bidrar till att framtidens bilförare blir tryggare och mer medvetna, menar Andreas.

Pia Almgren, enhetschef på YrkesAkademins Yrkeshögskola, är nöjd med diskussionerna från årets träff i Norrköping.

 

  • Det har varit en positiv stämning, och en god samsyn, där vi tagit kliv framåt i diskussionerna med de nationella kursplanerna, urvalsprocesser och LIA-processer, säger Pia.