Mina studier

Så ökar utbildningsbehovet inom elfordonssäkerhet

5 maj, 2022

 

Idag finns över 300 000 laddbara fordon i Sverige. Denna ökning gör att allt fler yrkesroller behöver utbildas inom elfordonssäkerhet.

 

– Fler och fler yrkesroller kommer i kontakt med elfordon. Allt från bärgare, mekaniker till säljare och sjukvårdspersonal. De flesta yrkesgrupper har inte gått en utbildning i elfordonssäkerhet – vilket är en nödvändighet för en trygg arbetsmiljö”, säger Christopher Åhs, utbildare inom Elfordonssäkerhet på YrkesAkademin AB.

 

 

Under 2021 släpptes en ny branschstandard för säker hantering av elfordon. Målet är att skapa säkrare arbetsplatser och förebygga olyckor med hjälp av rutiner, utbildning och rätt nivå av skyddsutrustning. Sedan den nya branschstandarden släpptes har YrkesAkademin AB arbetat med att anpassa och skapa utbildningar som bygger på de nya minimikraven.

 

 

– Beroende på vilket arbete som ska utföras finns olika krav på utbildning, kompetens, verktyg, skyddsklädsel och utrustning. Det är väldigt viktigt att verkstäder och anställda har rätt kompetens utifrån vilket arbete de ska utföra, annars finns det risk att farliga situationer uppstår, säger Christopher. 

 

 

YrkesAkademins utbildare Christopher Åhs utbildar i elfordonssäkerhet

 

 

”Respekten för el behöver bli större” 

 

 

– Idag sker mycket chanstagningar och därmed också risktagningar ute på våra arbetsplatser. Det finns ett stort utbildningsbehov, hos alla yrkesroller som hanterar elfordon på något sätt, kring vad du får och inte får göra med fordonet. Lägsta nivån behöver ökas, likväl som respekten för el.

 

 

 

Se YrkesAkademins utbildningar inom elfordonssäkerhet

 

 

 

Från lokalvårdare till diagnostekniker

 

 

Mekaniker, säljare, lokalvårdare, sjukvårdspersonal och bärgare. Allt fler yrkesroller kommer i kontakt, eller vistas i miljöer, där elfordon servas och repareras. Detta gäller även för besiktningsmän som ska kontrollera och riskidentifiera krockskadade fordon.

 

 

En man, Andy Letz,  står i utbildningssal och håller upp en komponent från ett elfordon. Mannen går en utbildning i elfordonssäkerhet.

 

 

En av de som valt att gå en av YrkesAkademins utbildningar i elfordonssäkerhet är Andy Letz, Motortekniker och Besiktningsman på Länsförsäkringar Skåne. Tillsammans med sina kollegor har han gått tvådagarsutbildningen: Instruerad Tekniker Elfordon.

 

– Kunskap kring riskidentifiering blir allt vanligare i mitt arbete, i takt med att fler elfordon kommer ut på våra vägar. Det känns därför tryggt att uppdatera sin kunskap kopplat till den nya tekniken. När jag kommer ut till verkstäder är det viktigt att jag har rätt kompetens och förmåga att identifiera riskfyllda situationer, även om jag själv inte är den som meckar med själva fordonet, säger Andy.

 

Under utbildningen har Andy med kollegor fått kunskap inom ellära, vad som definieras som högvolt och hur risker ska undvikas.

 

– Ett elfordon kan ha 400 volt eller mer och då är det livsfarligt att serva och reparera utan rätt kompetens. Denna utbildning är därför jätteviktig för mig i min yrkesroll, så att riskidentifikationen blir rätt och arbetet på fordonet därefter kan ske på ett säkert sätt, fortsätter Andy.

 

 

 

Tre personer sitter i en föreläsningssal och lyssnar på en utbildning om elfordonssäkerhet. I bildens förgrund syns komponenter från el elbil.

 

 

Företagsanpassade utbildningar

 

YrkesAkademin AB är en av Sveriges största utbildningsaktörer, och erbjuder företagsanpassade utbildningar inom elfordonssäkerhet på många olika platser i Sverige.

 

– Vi har ett brett utbud av utbildningar, som riktar sig till alla yrkesroller som på något sätt kommer i kontakt med ett elfordon. Utbildningarna är vanligtvis mellan 1–3 dagar, där vi kan komma ut till företag och utföra samt anpassa utbildningen direkt i er verksamhet. Det går också att gå utbildningarna på någon av våra utbildningsorter, säger Christopher.

 

Vill du veta mer om vilken utbildning i elfordonssäkerhet som passat dig i din yrkesroll? 

Kontakta Christopher på christopher.ahs@ya.se eller 0723-687 174, så berättar han mer!