Mina studier

Information om Corona-viruset

8 december, 2021

YrkesAkademin följer restriktionerna för att minimera smittspridningen av Covid-19

 

Vi följer Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters rekommendationer för verksamheten.

 

Det viktigaste för oss är alla våra studerandes/deltagares och våra medarbetares säkerhet. Vi ska även bidra till att minska smittspridningen i samhället som helhet.

 

För att undvika smittspridning i vår verksamhet rekommenderar vi att munskydd används i alla situationer där nära kontakt, under en längre tid i inomhusmiljö, inte med säkerhet går att undvika.

 

 

 

Allmänt för våra deltagare/studeranden och våra medarbetare

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

 

På alla våra enheter/utbildningsplatser finns riktlinjer anslagna med uppmaning om social distansering och allmänna riktlinjer för en god handhygien och minskad risk för smittspridning. Vi säkerställer att tvål, pappershanddukar och handsprit finns tillgängligt.

 

Om en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska (förutom små barn som inte har börjat förskolan) bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om du eller någon i familjen har blivit sjuk.

 

Anpassningar av vår verksamhet

Målet för oss är att alla våra studeranden och deltagare ska kunna fullfölja sin utbildning och examineras hos oss enligt planeringen. Vi arbetar tillsammans med våra uppdragsgivare i kommuner och myndigheter för att på bästa sätt göra anpassningar.

 

Vi anpassar vår verksamhet till att så långt möjligt bedriva den nätbaserat och på distans. Alla icke nödvändiga fysiska träffar förläggs till nätet eller skjuts på framtiden.

 

Vissa praktiska moment i utbildningen kommer under anpassade former att fortsatt genomföras. Vi håller social distansering så långt det är möjligt. Vid utbildning i trånga utrymmen, exempelvis körlektioner, använder både lärare och elever handsprit samt rekommenderas att använda munskydd och vi är särskilt noggranna avseende hygienrutiner.

 

Vi möjliggör för de medarbetare som kan att arbeta hemifrån. Samtidigt värnar vi samarbetet och behovet av att upprätthålla goda relationer och en god arbetsmiljö.

 

 

Frågor om studiemedel genom CSN

Har du frågor om CSN-stöd med anledning av coronaviruset så hänvisar vi till CSN:s webb.

 

 

Information på andra språk

Om coronaviruset på andra språk och lätt svenska på Vårdguiden 1177.se.

Här samlar Sveriges radio information om Corona på flera språk och på lätt svenska.

 

 

Frågor och kontakt med YrkesAkademin

Frågor om utbildningen hänvisas i första hand till ansvarig utbildare eller platschef. Det går också bra att vända sig till vårt kundcenter. Du når oss på kundcenter@ya.se eller på telefon 023–584 00.