Mina studier

86% i yrkesutbildning får jobb direkt

10 september, 2018

Nästan alla som går en yrkesutbildning genom YrkesAkademin får jobb.

Den senaste mätningen (DIA) visar att 86% av deltagarna som tog examen i våras har fått anställning. YrkesAkademin utbildar bland annat busschaufförer och maskinförare på uppdrag av Arbetsförmedlingen, yrkesgrupper där det saknas utbildad arbetskraft trots att företagens behov av att anställa är rekordstort. Det är framförallt nyanlända och långtidsarbetslösa som får jobb den här vägen.

 

– Våra siffror visar att vi gör stor nytta och hjälper till med den stora brist som råder i Sverige gällande utbildad arbetskraft, säger Jan Larsson, VD YrkesAkademin.

– Det är särskilt roligt att kunna peka på att personer med invandrarbakgrund får anställning. Integrationen behöver helt enkelt inte vara så svår! Ofta räcker det med att ge människor en yrkeskompetens, ett nätverk och tillräckliga språkkunskaper för att det ska gå, fortsätter Jan Larsson.

 

Arbetsförmedlingen agerar beställare av arbetsmarknadsutbildningar av det här slaget och tillsammans med insatserna från Arbetsförmedlingen innebär YrkesAkademins utbildningar att över 80% av deltagarna får ett jobb inom tre månader. Tack vare högkonjunkturen har många företag inom transport- och byggsektorn ett fortsatt behov av att anställa mer personal. Det råder dock brist på många yrkesgrupper. Om fler arbetslösa fick möjlighet att gå en arbetsmarknadsutbildning skulle arbetslösheten ytterligare kunna pressas och svenska företag växa ytterligare.

Regeringen beslutade i förra veckan om vidgade kreditramar för Arbetsförmedlingen i syfte att säkra att fler arbetslösa ska kunna få bristyrkesutbildningar.

 

– Vi på YrkesAkademin står beredda att ta emot fler kursdeltagare och hjälpa fler människor att få ett jobb, en fast inkomst och en bättre förankring i samhället, säger Jan Larsson.

 

DIA, Deltagare i Arbete, är en mätning som YrkesAkademin genomför regelbundet. Syftet är att fånga upp hur stor andel av de utexaminerade eleverna som får jobb. Undersökningen genomförs i tre etapper: direkt vid examen, tre månader efter examen samt sex månader efter examen. De 86% som nämns i ingressen avser de elever som tog examen i våras, för tre månader sedan.

YrkesAkademin är Sveriges största företag inom arbetsmarknadsutbildning. Vi utbildar människor för arbetsmarknadens behov