Mina studier

Öppen för ansökan

Yrkesvux

CNC-operatör i Luleå

Öppen för ansökan

Yrkesvux

Längd

950 poäng, ca 38 veckor

Studieform

På plats

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Den här utbildningen bedrivs i Luleå och är sökbar för dig som bor i Luleå, Piteå, Kalix, Boden och Älvsbyn.

 

CNC-operatör 

Snacka om framtidsjobb – ny teknik inom industrin gör att efterfrågan ökar på CNC-operatörer. I det här yrket är du en viktig del i både svensk och internationell trä- och metallindustri. Noggrannhet är viktigt – många gånger handlar det om hundradels millimetrar då du får möjligheten att sköta datorstyrda maskiner vid tillverkning genom t.ex. fräsning, svarvning, borrning och gradning. CNC-operatören är med i hjärtat av produktionen och ansvarar för allt från kvalitetssäkring av produktionsflöden till dess att produkten är färdig. 
 

 

Hur ser en arbetsdag ut? 

Uppgifterna kan variera beroende på storleken av företag. Jobbar man på ett större företag är oftast yrket mer inriktat på maskinkörning och kontrollmätning. Medan du på ett mindre företag jobbar mer med programmering. Det vanligaste är att man som CNC-operatör är inriktad antingen mot fräsning, svarvning eller mot borrning i produktionen, men man kan växla mellan uppgifterna. Ibland ingår allt från att programmera maskiner utifrån ritningar till att planera, övervaka och kontrollera maskinernas arbete. 

Kursinnehåll

 

Gemensamma kurser:

 • Människan i industrin 1 -100 poäng

 • Produktionskunskap 1 -100 poäng

 • Produktionsutrustning 1 -100 poäng

 • Datorstyrd produktion 1 -100 poäng

   

  Fördjupningskurser:

 • Tillverkningsunderlag 1 -100 poäng

 • Produktionsutrustning 2 -100 poäng

 • Materialkunskap 1 -100 poäng

 • Datorstyrd produktion 2 -100 poäng

 • Datorstyrd produktion 3 -100 poäng

 • CAD/CAM 100 poäng

Svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande.

Beskrivning

Den här utbildningen bedrivs i Luleå och är sökbar för dig som bor i Luleå, Piteå, Kalix, Boden och Älvsbyn.

 

CNC-operatör 

Snacka om framtidsjobb – ny teknik inom industrin gör att efterfrågan ökar på CNC-operatörer. I det här yrket är du en viktig del i både svensk och internationell trä- och metallindustri. Noggrannhet är viktigt – många gånger handlar det om hundradels millimetrar då du får möjligheten att sköta datorstyrda maskiner vid tillverkning genom t.ex. fräsning, svarvning, borrning och gradning. CNC-operatören är med i hjärtat av produktionen och ansvarar för allt från kvalitetssäkring av produktionsflöden till dess att produkten är färdig. 
 

 

Hur ser en arbetsdag ut? 

Uppgifterna kan variera beroende på storleken av företag. Jobbar man på ett större företag är oftast yrket mer inriktat på maskinkörning och kontrollmätning. Medan du på ett mindre företag jobbar mer med programmering. Det vanligaste är att man som CNC-operatör är inriktad antingen mot fräsning, svarvning eller mot borrning i produktionen, men man kan växla mellan uppgifterna. Ibland ingår allt från att programmera maskiner utifrån ritningar till att planera, övervaka och kontrollera maskinernas arbete. 

Innehåll

Kursinnehåll

 

Gemensamma kurser:

 • Människan i industrin 1 -100 poäng

 • Produktionskunskap 1 -100 poäng

 • Produktionsutrustning 1 -100 poäng

 • Datorstyrd produktion 1 -100 poäng

   

  Fördjupningskurser:

 • Tillverkningsunderlag 1 -100 poäng

 • Produktionsutrustning 2 -100 poäng

 • Materialkunskap 1 -100 poäng

 • Datorstyrd produktion 2 -100 poäng

 • Datorstyrd produktion 3 -100 poäng

 • CAD/CAM 100 poäng

Behörighet

Svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande.

Yrkesvux

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

För att få söka till yrkesvux behöver du ha grund­skole­kompetens. Vissa utbildningar har även särskilda förkun­skapskrav.

Läs mer om detta på respektive utbildning.

Steg 2

Ansökan

Ansökan till yrkesvux görs till väg­lednings­centrum i din hem­kommun, den kommun du är skriven i. Det är hem­kommunen som beslutar om du får gå utbild­ningen.

 

OBS! Ansökningsdatum kan skilja beroende på kommun

 

Kommunal vuxenutbildning - CNC-operatör i Luleå

Längd : 950 poäng, ca 38 veckor

Studieform : På plats

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Den här utbildningen bedrivs i Luleå och är sökbar för dig som bor i Luleå, Piteå, Kalix, Boden och Älvsbyn.

 

CNC-operatör 

Snacka om framtidsjobb – ny teknik inom industrin gör att efterfrågan ökar på CNC-operatörer. I det här yrket är du en viktig del i både svensk och internationell trä- och metallindustri. Noggrannhet är viktigt – många gånger handlar det om hundradels millimetrar då du får möjligheten att sköta datorstyrda maskiner vid tillverkning genom t.ex. fräsning, svarvning, borrning och gradning. CNC-operatören är med i hjärtat av produktionen och ansvarar för allt från kvalitetssäkring av produktionsflöden till dess att produkten är färdig. 
 

 

Hur ser en arbetsdag ut? 

Uppgifterna kan variera beroende på storleken av företag. Jobbar man på ett större företag är oftast yrket mer inriktat på maskinkörning och kontrollmätning. Medan du på ett mindre företag jobbar mer med programmering. Det vanligaste är att man som CNC-operatör är inriktad antingen mot fräsning, svarvning eller mot borrning i produktionen, men man kan växla mellan uppgifterna. Ibland ingår allt från att programmera maskiner utifrån ritningar till att planera, övervaka och kontrollera maskinernas arbete. 


Innehåll

Kursinnehåll

 

Gemensamma kurser:

 • Människan i industrin 1 -100 poäng

 • Produktionskunskap 1 -100 poäng

 • Produktionsutrustning 1 -100 poäng

 • Datorstyrd produktion 1 -100 poäng

   

  Fördjupningskurser:

 • Tillverkningsunderlag 1 -100 poäng

 • Produktionsutrustning 2 -100 poäng

 • Materialkunskap 1 -100 poäng

 • Datorstyrd produktion 2 -100 poäng

 • Datorstyrd produktion 3 -100 poäng

 • CAD/CAM 100 poäng


Behörighet

Svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande.