Mina studier

YrkesAkademin Yrkeshögskola gör det igen, flest kurser beviljade – 15 stycken varav 12 helt nya

19 maj, 2022

 

Idag presenterade Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) de kurser som beviljats för start under 2022 och 2023. Med 15 kurser varav 12 helt nya är YrkesAkademin Yrkeshögskola den utbildningsanordnare som fått flest kurser beviljade. De kurser som beviljades är inom flera olika branscher och handlar om allt från beskäring av träd till cybersäkerhet i elkraftsystem.

 

 – Vi är extra stolta över att hela 12 stycken av de kurser vi fick är helt nya, som ”Cybersäkerhet i elkraftsystem”, ” Social Media Management” och Grön Vätgas” samt att vi får fortsätta bedriva den eftertraktade utbildningen ”Food & Beverage Management” tillsammans med besöksnäringen. Vår personal, deras branschkontakter i hela landet och vår digitala tillgänglighet har gjort detta möjligt, säger Josefin Born Nilsson, affärsområdeschef YrkesAkademin Yrkeshögskola.

 

 

Sen 2020 erbjuder yrkeshögskolan kurser upp till 99 poäng, motsvarande ett halvårs heltidsstudier. Syftet är att stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning. Kurserna är till för den som behöver förnya sin kompetens för att behålla jobbet, gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet. Kurserna präglas av flexibilitet avseende studietakt och studieform. Dessutom går det bra att kombinera dem med arbete. Utbildningarna sker helt på distans. 

 

 

 – Vi på YrkesAkademin Yrkeshögskola har sedan länge bedrivit utbildningar på distans, vilket innebär att vi redan har de verktyg som behövs för att erbjuda en flexibel studieform – När du vill, Var du vill.

 

 

 

De kurser vi fått beviljade är:

 • Beskärningshandledare
 • Digital station – IEC 61850
 • Cloud Native Computing
 • Kvalitetsutveckling hållbara fordonsverkstäder
 • Power grids – smarta elnät
 • Cybersäkerhet i elkraftsystem
 • Smarta byggnader – Fastighetsautomation
 • Social media management för att synliggöra hållbar besöksnäring
 • Embedded Systems Security
 • Konceptutvecklare kultursektorn
 • CSR som affärsdrivande verktyg
 • ESS – Energy/Battery Storage Systems
 • Electrical Driveline
 • Grön vätgas- tillämpning och utveckling
 • Food & Beverage Management Executive

Ansökan öppnar den 1 juni och kurserna kommer att publiceras på www.ya.se/yrkeshogskola inom kort, men du kan redan nu göra en intresseanmälan på vår webb.