Mina studier

Så får du upp till 21.298 kr i omställningsstöd då du studerar

20 september, 2022

Nu finns nya möjligheter till ekonomiskt stöd för dig som helt vill byta jobb och bransch eller lyfta din karriär genom studier – omställningsstödet.
I 44 veckor kan du få upp till 21.298 kronor i omställningsstöd och möjlighet att låna ytterligare vid behov.
Men vad gäller för dig som vill ta del av omställningsstöd för studier? Läs mer här.

 

 

Omställnings¬studiestödet är ett helt nytt stöd för att vuxna mitt i arbetslivet att kunna studera och bredda sin kompetens för att bli mer attraktiva på arbets¬marknaden, endera genom att vidareutveckla sig inom sitt område eller genom att byta spår. Den 1 oktober 2022 öppnar ansökan och då kan du söka omställnings­studiestöd för studier i Sverige som börjar 1 januari–30 juni 2023.

 

Omställnings¬studiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp på upp till 21.298 kr/mån, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.

 

 

Omställningsstudiestödet gäller för studier som påbörjas från och med den 1 januari 2023, men i vissa fall går det att få omställningsstudiestöd för utbildningar som redan är påbörjade.

 

 

 

Här är några av detaljerna i korthet:

 

 

Studieomställningsstödet är för dig som:

 

• är mellan 27 och 62 år som
• är etablerad och har en aktuell förankring på arbetsmarknaden, men vill vidareutvecklas eller byta spår
• går en utbildning som ger rätt till omställningsstudiestöd
• går en utbildning som stärker din ställning på arbetsmarknaden

 

Här är fler detaljer för den som blir beviljad omställningsstöd:

 

• Upp till 21 298 kr/mån i bidrag (max 80% av inkomst upp till 30 000kr)
• En lånedel finns att söka för dig som haft hög inkomst
• Bidraget är skattepliktigt och pensionsgrundande
• Du kan få stödet i upp till 44 veckor, längre vid deltidsstudier
• Upp till 39 år är utbildningens längd begränsad till 80 heltidsveckor, från 40 år och uppåt – ingen begränsning av utbildningens längd*
• Möjligt att kombinera med deltidsarbete, du får du stöd för den del du studerar

 

 

*Oavsett utbildningens längd kan du inte få omställnings¬studiestöd för mer än 44 veckors studier på heltid eller motsvarande antal veckor på deltid.

 

 

 

 

LÄS MER HOS CSN

 

 

 

KLICKA HÄR