Mina studier

Därför valde Mikael att gå korta YH-kursen Cybersäkerhet i elkraftsystem

7 mars, 2023

Hot om cyberattacker mot svenska elnät har förändrats kraftigt de senaste åren. Detta gör att allt fler företag väljer att kompetensutveckla sin personal. Elkraftskonsulten Mikael Östman från Nirsberg är en av dem som parallellt med sitt arbete gått korta YH-kursen Cybersäkerhet i elkraftsystem på YrkesAkademin Yrkeshögskola.

 

Elförsörjningen är en central komponent i samhället och sabotage kan leda till allvarliga konsekvenser. Under hösten 2022 gick Säpo och Energimyndigheten ut med en uppmaning till alla aktörer inom energiförsörjning att förstärka sina resurser och ”ytterligare öka sin upptäckandeförmåga”. En av dem som valt att utveckla sin kunskap är Mikael Östman från Nirsberg.

 

”Säker energiförsörjning får allt högre prioritet”

Mikael Östman arbetar som elkraftskonsult inom ställverk och transformationsstationer där han hjälper elnätsbolag och tillverkare att ta fram tekniska lösningar. Han arbetar också som besiktningsman och utför entreprenadsbesiktningar på sådana här typer av anläggningar. De senaste åren har Mikael sett en ökad efterfrågan på cybersäkerhet ute hos verksamheterna.

 

– Då alltmer av kontrollutrustningen och fjärrkontrollsystemen i dagens anläggningar digitaliseras växer behovet och efterfrågan på cybersäkerhet i anläggningarna. Säker energiförsörjning får allt högre prioritet, säger Mikael.

 

Läs mer om KURSEN CYBERSÄKERHET I ELKRAFTSYSTEM

 

 

En kurs för företag och anställda med erfarenhet av ellära

Under hösten 2022 har Mikael gått den korta YH-kursen Cybersäkerhet i Elkraftsystem. Kursen går på distans under 8 veckor och vänder sig till företag och anställda inom elkraftsbranschen. Innehållet i kursen är skräddarsytt för att möta företagens behov och fokuserar på att ge en bättre helhetssyn inom cybersäkerhet för elnätet, kraftgenerering och förnybar energi.

 

– Som deltagare lär du dig att bättre förstå hur man hanterar hotbilden mot dessa system, samtidigt som du får färdigheter att göra risk- och säkerhetsskyddsanalyser, identifiera säkerhetsincidenter för att minimera hotbilden, säger Daniel Gustafsson som är enhetschef på YrkesAkademin

Yrkeshögskola.

 

Enligt Mikael har kursen gett honom en bra grund att stå på inför framtiden.

 

– För mig var det en stor nytta att få både de ”administrativa” delarna i form av standarder och ledningssystem i samma utbildning som de mer tekniska delarna med hur man bygger skydd i hård- och mjukvara. Utbildningen ger en bra grund för att skapa förståelse för komplexiteten i dessa system och det ger möjligheter att som konsult kunna gå in och stötta företag även i denna roll, säger Mikael.

 

Så kombinerade Mikael distansstudier med sitt arbete

Den korta upskill-kursen på YrkesAkademin Yrkeshögskola är skapad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du pluggar. Upplägget är därför helt på distans med två webbinarium per vecka och med självstudier. Men bra framförhållning kunde Mikael enkelt planera så att han kunde vara med på de föreläsningar som skedde under vanlig arbetstid.

 

– Jag gick i god tid innan utbildningens start igenom schemat och bokade in alla föreläsningar och avsatte tid för självstudier i kalendern. På det viset fick jag en god överblick och kunde styra om möten och arbetsuppgifter utifrån detta, förklarar Mikael, som tycker att distansupplägget passar honom perfekt.

 

– Den största fördelen är att det förenklar planering ihop med arbetsdagar och tjänsteresor.

 

Utbildare med nischad kunskap

Våren 2023 drar en ny omgång av den korta YH-kursen i gång. Kursens utbildare, Helena Carell och Robert Malmgren, har båda lång erfarenhet av IT-säkerhet och ett välkänt rykte i branschen.

 

– Det finns mycket att göra för att förbättra hur det ser ut hos företag när det gäller skydd i styrsystem, automationslösningar och i den utrustning som används inom industrin. Företag behöver ha en bättre förståelse för vad som behöver göras, vart det behövs insatser och vilka riskerna är, säger Robert Malmgren.

 

jag vill veta mer om kursen Cybersäkerhet i Elkraftsystem