Mina studier

APV komplett 1.1, 1.2, 1.3 , 2.1 – e-learning

Arbete på väg steg 1, paket samt steg 2.1 är det kompletta utbildningspaketet för dig som arbetar på eller intill väg. Paketet innehåller de fyra utbildningarna APV steg 1.1, steg 1.2, steg 1.3 och steg 2.1.

 

Pris
3200 SEK + moms

 

Tillgång till utbildningen
30 dagar från accepterad inbjudan.

 

Målgrupp

 

Arbete på väg steg 1.1

Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket.

 

Arbete på väg steg 1.2

Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster.

 

Arbete på väg steg 1.3

Personal som utför vägarbete exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer.

 

Arbete på väg steg 2.1

Förare av väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skydd (TMA, TA) samt intermittent utmärkning på skyddsklassade och TEN-T vägar.

 

Utbildningen följer Trafikverkets krav på kompetens enligt  kravdokumentet TDOK 2018:0371 och råd TDOK 2018:0372.

 

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

 

Kompetensens giltighetstid
APV steg 1.1 – 15 mån

APV steg 1.2, 1.3 – 5 år

APV Steg 2.1 – 4 år

 

Dokumentation
Kompetensbevis för APV steg 1.1, 1.2 och 1.3 och 2.1

 

Boka din plats idag!
För bokning eller frågor, kontakta oss på foretag@ya.se eller 023- 584 00