Mina studier

APV 1.1 – e-learning

Arbete på väg steg 1, grund (Vericate, e-learning) är en webbaserad självstudiekurs som ger den grundkompetens för APV som alla behöver för att utföra arbete på eller vid väg. Utbildningen följer Trafikverkets krav TDOK 2018:0371 och råd TDOK 2018:0372 samt 2012 krav och råd där utbildningskrav är gällande.

 

Pris
575 SEK + moms

 

Kursinnehåll

Under utbildningen kommer du att lära dig mer om vilka risker som finns och vad du kan göra för att minska dem.

  • Vilken skyddsutrustning som krävs
  • På vilket sätt arbetsplatsen indelas i olika zoner
  • På vilket sätt V3-principen gör arbetsplatsen säkrare
  • Vilka ansvarsområden som finns på arbetsplatsen och de olika rollerna
  • Vilka rättigheter och skyldigheter du har, ditt eget ansvar i säkerhetsarbetet samt egna riskanalyser
  • Hur trafikantbeteendet påverkar din arbetsmiljö
  • Hastighetens betydelse för krockvåldet
  • Delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter

 

Tillgång till utbildningen
30 dagar från accepterad inbjudan.

 

Målgrupp

Alla som utför arbete på eller vid väg.

 

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

 

Kompetensens giltighetstid
15 månader

 

Dokumentation
Kompetensbevis för APV steg 1.1 och nivå 1

 

Boka din plats idag!
För bokning eller frågor, kontakta oss på foretag@ya.se eller 023- 584 00