Mina studier

APV 2.1 – e-learning

Arbete på väg steg 2.1 genomförs online i realtid och ger den kompetens som krävs för den som är förare av väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skydd (TMA, TA) samt förare av väghållningsfordon som utför arbete med intermittent utmärkning på skyddsklassade och TEN-T vägar. Utbildningen följer Trafikverkets krav på kompetens för APV enligt  kravdokumentet TDOK 2018:0371 och råd TDOK 2018:0372.

 

Pris
1950 SEK + moms

 

Kursinnehåll

  • Montering, användning och placering av energiupptagande skyddsanordning, TMA – TA
  • Intermittent arbetet på skyddsklassade vägar
  • Användning av ljuslyktor och ljuspilar
  • Trafikanters beteende
  • Lagar, föreskrifter och regler
  • Uppföljning och kontroll av vägarbetsplats
  • På- och av etablering av en vägarbetsplats

 

Tillgång till utbildningen
30 dagar från accepterad inbjudan.

 

Målgrupp

Förare av väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skydd samt utför arbete med intermittent utmärkning på skyddsklassade och TEN-T vägar.

 

Förkunskaper

Arbete på väg steg 1 paket ( steg 1.1, 1.2 och 1.3)

 

Kompetensens giltighetstid
4 år – Kursen är fullgod för att göra det certifieringsprov som Trafikverket kan kräva vid arbeten där Trafikverket är väghållare. 

 

Dokumentation
Kompetensbevis APV steg 2.1

 

Boka din plats idag!
För bokning eller frågor, kontakta oss på foretag@ya.se eller 023- 584 00