Mina studier

ADR 1:3 Grund – e-learning

ADR 1.3 grund (Vericate, e-learning) är en webbaserad självstudiekurs som ger grundkompetens för att vara delaktig i hantering av farligt gods i mindre mängder upp till 1000 riskpoäng. ADR 1.3 utbildning är för personal som är delaktig i all hanteringen av farligt gods. Utbildningen är baserad på MSB:s krav och ger kompetensbevis för ADR 1.3.

 

Pris
895 SEK + moms

 

Kursinnehåll

Utbildningen syftar till att ge personer som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods kännedom och skapa medvetenhet om faror och risker i arbetet. Ge kunskap om regler som gäller, för att förebygga olyckor och de regler som är tillämpliga. I utbildningen ingår områden som:

  • Vad farligt gods är
  • Allmänna bestämmelser och undantag
  • Begränsad- och värdeberäknad mängd
  • Klassificering
  • Ansvarsbestämmelser
  • Märkning
  • Etikettering och dokumentation
  • Omhändertagande av spill
  • Hantering vid lastning och lossning

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga. Till skillnad mot förarutbildningen behövs inte godkännande eller tillstånd från MSB för att ge 1.3-utbildning. MSB utfärdar heller inte intyg om att personalen har genomgått denna utbildning.

 

Du har tillgång till kursen i 30 dagar efter accepterad kursinbjudan. 

 

Målgrupp

ADR 1.3 utbildning är för personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg. Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Om en person ska utföra arbetsuppgifter som denne saknar utbildning för, får detta endast ske under övervakning av en utbildad person.

 

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

 

Intyg/Certifikat

Denna utbildning ger inget ADR-intyg från MSB, däremot får du ett kompetensbevis från oss som visar att du har genomfört utbildningen och klarat provet som ingår i utbildningen. Arbetsmiljöverket anger att kompetensen behöver repeteras efter 2 år

 

Boka din plats idag!
För bokning eller frågor, kontakta oss på foretag@ya.se eller 023- 584 00