Mina studier

Arbetsmarknadsutbildning

Validering Fastighet

Arbetsmarknadsutbildning

Längd

2 dagar

Studieform

Fysisk

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum

Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Vi erbjuder validering inom fastighet!

Valideringen utförs enligt FAVAL – Fastighetsbranschens valideringsmodell.

 

FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt kompetens för branschens yrken.

 

FAVAL kan validera:

 • fastighetstekniker
 • fastighetsskötare
 • fastighetsvärdar

På nivå som motsvarar gymnasieskolans utbildningar inom fastighet (SeQF nivå 4).

 

FAVALs moduler är översatta till fem språk:

 • engelska
 • arabiska
 • persiska
 • tigrinja
 • somaliska

 

Valideringen består av:

 • validering mot intyg

Har du erfarenhet inom branschen men som kanske inte är dokumenterat  så hjälper valideringen dig med att ge dig ett formellt erkännande som är gångbart på arbetsmarknaden.

 

Genom att göra en validering synliggörs och dokumenteras din kunskap och kompetens som förvärvats genom till exempel tidigare arbete eller utbildning och kan därigenom ge dig bättre förutsättningar för matchning till arbete.

 

Kontakta din arbetsförmedlare för att se hur dina möjligheter till validering ser ut.

Valideringen består av:

 • Kompetensbedömning mot intyg  (2 dag)

 

 

 • Inga förkunskaper krävs
Beskrivning

Vi erbjuder validering inom fastighet!

Valideringen utförs enligt FAVAL – Fastighetsbranschens valideringsmodell.

 

FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt kompetens för branschens yrken.

 

FAVAL kan validera:

 • fastighetstekniker
 • fastighetsskötare
 • fastighetsvärdar

På nivå som motsvarar gymnasieskolans utbildningar inom fastighet (SeQF nivå 4).

 

FAVALs moduler är översatta till fem språk:

 • engelska
 • arabiska
 • persiska
 • tigrinja
 • somaliska

 

Valideringen består av:

 • validering mot intyg

Har du erfarenhet inom branschen men som kanske inte är dokumenterat  så hjälper valideringen dig med att ge dig ett formellt erkännande som är gångbart på arbetsmarknaden.

 

Genom att göra en validering synliggörs och dokumenteras din kunskap och kompetens som förvärvats genom till exempel tidigare arbete eller utbildning och kan därigenom ge dig bättre förutsättningar för matchning till arbete.

 

Kontakta din arbetsförmedlare för att se hur dina möjligheter till validering ser ut.

Innehåll

Valideringen består av:

 • Kompetensbedömning mot intyg  (2 dag)

 

 

Behörighet
 • Inga förkunskaper krävs

Arbetsmarknads­utbildning

Ansöknings­process

Steg 1

Vem får gå en arbetsmarknads­utbildning?

För att gå en arbetsmarknads­utbildning behöver du vara arbets­sökande och inskriven på arbets­förmedlingen.

Steg 2

Kontakta arbetsförmedlingen

Kontakta arbetsförmedlingen         för att gå vidare. Det är en arbetsförmedlare som anmäler dig till utbildningen.

 

Validering Fastighet

Längd : 2 dagar

Studieform : Fysisk

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vi erbjuder validering inom fastighet!

Valideringen utförs enligt FAVAL – Fastighetsbranschens valideringsmodell.

 

FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt kompetens för branschens yrken.

 

FAVAL kan validera:

 • fastighetstekniker
 • fastighetsskötare
 • fastighetsvärdar

På nivå som motsvarar gymnasieskolans utbildningar inom fastighet (SeQF nivå 4).

 

FAVALs moduler är översatta till fem språk:

 • engelska
 • arabiska
 • persiska
 • tigrinja
 • somaliska

 

Valideringen består av:

 • validering mot intyg

Har du erfarenhet inom branschen men som kanske inte är dokumenterat  så hjälper valideringen dig med att ge dig ett formellt erkännande som är gångbart på arbetsmarknaden.

 

Genom att göra en validering synliggörs och dokumenteras din kunskap och kompetens som förvärvats genom till exempel tidigare arbete eller utbildning och kan därigenom ge dig bättre förutsättningar för matchning till arbete.

 

Kontakta din arbetsförmedlare för att se hur dina möjligheter till validering ser ut.


Innehåll

Valideringen består av:

 • Kompetensbedömning mot intyg  (2 dag)

 

 


Behörighet

 • Inga förkunskaper krävs