Mina studier

Arbetsmarknadsutbildning

Ingenjörsmoduler

Arbetsmarknadsutbildning

Längd

Ca 50 veckor

Studieform

Distans/På plats

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum

Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Obligatorisk anmälan till studiebesök

 • Malmö -mejla till Kaveh på mejladressen: kaveh.rahimzadeh@ya.se
 • Göteborg -mejla till Jonas på mejladressen: jonas.svensson@ya.se
 • Stockholm -mejla till Anders på mejladressen: anders.borgman@ya.se
 • Borlänge – mejla till Petra på mejladressen: petra.gustafsson@ya.se

 

Personal med uppdaterad kunskap behövs vid bygg, rivnings- och markåtgärder. Efterfrågan på personal inom bygg- och fastighetsbranschen ökar i takt med att det byggs allt mer och fastigheter behöver underhållas, repareras och energi optimeras.

Ingenjörsmoduler är till för dig som redan har grundläggande kunskaper och ger dig den påbyggnad som behövs för att få arbete i branschen.

Förkunskaper kan vara utbildning eller gedigen erfarenhet inom bygg, anläggning eller fastighet som ingenjör, yrkesarbetare eller så har du annan teknisk utbildning som kan kompletteras med någon/några av utbildningens moduler.

Utbildningen genomförs i nära samarbete med företagen som efterfrågar personal. Delar av utbildningen sker direkt vid företagen.

 

Efter utbildningen kan du jobba inom alla förekommande roller inom bygg, anläggning eller fastighet till exempel arbetsledare, kalkylerare, projektledare, förvaltningsassistent och fastighetsingenjör.

 

Individuell och branschanpassad utbildning

För att komplettera din befintliga utbildning och passa för de jobb där arbetskraft saknas anpassas utbildningen individuellt. Tillsammans med företagen plockas aktuella utbildningsmoduler ihop till det koncept som behövs. Utgångspunkt är dina befintliga förkunskaper och företagens önskemål.

 

Egenskaper som efterfrågas är också:

 

 •  Noggrannhet och branschintresse
 •  Kreativitet och öppenhet
 •  Förmåga att planera, organisera och hålla deadline
 •  Problemlösning och samarbetsförmåga
 •  Lösningsorienterad i ditt arbetssätt
 •  Flexibel i ditt jobbsök

Förberedande utbildning

Syftar till att testa förkunskaper så att ett individuellt utbildningsupplägg kan skapas för varje deltagare. Tester i matematik, yrkeskunskaper, svenska med mera.

 

Valbara ingenjörsmoduler utbildningar

Modulerna matchas efter deltagarens förkunskaper, individuellt utbildningsupplägg, eventuella företags behov och vald yrkesutgång.

Se produktbladet för utbildningsinnehåll.

 • Ingenjörsutbildning
 • Och/eller gedigen erfarenhet inom bygg- och anläggning eller fastighetsbranschen
 • Godkänd Sfi
 • Bedömts som lämplig i den förberedande utbildningen
Beskrivning

Obligatorisk anmälan till studiebesök

 • Malmö -mejla till Kaveh på mejladressen: kaveh.rahimzadeh@ya.se
 • Göteborg -mejla till Jonas på mejladressen: jonas.svensson@ya.se
 • Stockholm -mejla till Anders på mejladressen: anders.borgman@ya.se
 • Borlänge – mejla till Petra på mejladressen: petra.gustafsson@ya.se

 

Personal med uppdaterad kunskap behövs vid bygg, rivnings- och markåtgärder. Efterfrågan på personal inom bygg- och fastighetsbranschen ökar i takt med att det byggs allt mer och fastigheter behöver underhållas, repareras och energi optimeras.

Ingenjörsmoduler är till för dig som redan har grundläggande kunskaper och ger dig den påbyggnad som behövs för att få arbete i branschen.

Förkunskaper kan vara utbildning eller gedigen erfarenhet inom bygg, anläggning eller fastighet som ingenjör, yrkesarbetare eller så har du annan teknisk utbildning som kan kompletteras med någon/några av utbildningens moduler.

Utbildningen genomförs i nära samarbete med företagen som efterfrågar personal. Delar av utbildningen sker direkt vid företagen.

 

Efter utbildningen kan du jobba inom alla förekommande roller inom bygg, anläggning eller fastighet till exempel arbetsledare, kalkylerare, projektledare, förvaltningsassistent och fastighetsingenjör.

 

Individuell och branschanpassad utbildning

För att komplettera din befintliga utbildning och passa för de jobb där arbetskraft saknas anpassas utbildningen individuellt. Tillsammans med företagen plockas aktuella utbildningsmoduler ihop till det koncept som behövs. Utgångspunkt är dina befintliga förkunskaper och företagens önskemål.

 

Egenskaper som efterfrågas är också:

 

 •  Noggrannhet och branschintresse
 •  Kreativitet och öppenhet
 •  Förmåga att planera, organisera och hålla deadline
 •  Problemlösning och samarbetsförmåga
 •  Lösningsorienterad i ditt arbetssätt
 •  Flexibel i ditt jobbsök
Innehåll

Förberedande utbildning

Syftar till att testa förkunskaper så att ett individuellt utbildningsupplägg kan skapas för varje deltagare. Tester i matematik, yrkeskunskaper, svenska med mera.

 

Valbara ingenjörsmoduler utbildningar

Modulerna matchas efter deltagarens förkunskaper, individuellt utbildningsupplägg, eventuella företags behov och vald yrkesutgång.

Se produktbladet för utbildningsinnehåll.

Behörighet
 • Ingenjörsutbildning
 • Och/eller gedigen erfarenhet inom bygg- och anläggning eller fastighetsbranschen
 • Godkänd Sfi
 • Bedömts som lämplig i den förberedande utbildningen

Arbetsmarknads­utbildning

Ansöknings­process

Steg 1

Vem får gå en arbetsmarknads­utbildning?

För att gå en arbetsmarknads­utbildning behöver du vara arbets­sökande och inskriven på arbets­förmedlingen.

Steg 2

Kontakta arbetsförmedlingen

Kontakta arbetsförmedlingen         för att gå vidare. Det är en arbetsförmedlare som anmäler dig till utbildningen. Ladda gärna ned informationen om utbildningen du är intresserad av.

 

Ladda ned

Karriärvägar

#Produktionsledare

#Platschef

#Kalkylerare

#Kontrollansvarig

#Fastighetstekniker

#Fastighetsförvaltare

Se fler utbildningar i

BorlängeGöteborgMalmöStockholm
 

Ingenjörsmoduler

Längd : Ca 50 veckor

Studieform : Distans/På plats

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Obligatorisk anmälan till studiebesök

 • Malmö -mejla till Kaveh på mejladressen: kaveh.rahimzadeh@ya.se
 • Göteborg -mejla till Jonas på mejladressen: jonas.svensson@ya.se
 • Stockholm -mejla till Anders på mejladressen: anders.borgman@ya.se
 • Borlänge – mejla till Petra på mejladressen: petra.gustafsson@ya.se

 

Personal med uppdaterad kunskap behövs vid bygg, rivnings- och markåtgärder. Efterfrågan på personal inom bygg- och fastighetsbranschen ökar i takt med att det byggs allt mer och fastigheter behöver underhållas, repareras och energi optimeras.

Ingenjörsmoduler är till för dig som redan har grundläggande kunskaper och ger dig den påbyggnad som behövs för att få arbete i branschen.

Förkunskaper kan vara utbildning eller gedigen erfarenhet inom bygg, anläggning eller fastighet som ingenjör, yrkesarbetare eller så har du annan teknisk utbildning som kan kompletteras med någon/några av utbildningens moduler.

Utbildningen genomförs i nära samarbete med företagen som efterfrågar personal. Delar av utbildningen sker direkt vid företagen.

 

Efter utbildningen kan du jobba inom alla förekommande roller inom bygg, anläggning eller fastighet till exempel arbetsledare, kalkylerare, projektledare, förvaltningsassistent och fastighetsingenjör.

 

Individuell och branschanpassad utbildning

För att komplettera din befintliga utbildning och passa för de jobb där arbetskraft saknas anpassas utbildningen individuellt. Tillsammans med företagen plockas aktuella utbildningsmoduler ihop till det koncept som behövs. Utgångspunkt är dina befintliga förkunskaper och företagens önskemål.

 

Egenskaper som efterfrågas är också:

 

 •  Noggrannhet och branschintresse
 •  Kreativitet och öppenhet
 •  Förmåga att planera, organisera och hålla deadline
 •  Problemlösning och samarbetsförmåga
 •  Lösningsorienterad i ditt arbetssätt
 •  Flexibel i ditt jobbsök

Innehåll

Förberedande utbildning

Syftar till att testa förkunskaper så att ett individuellt utbildningsupplägg kan skapas för varje deltagare. Tester i matematik, yrkeskunskaper, svenska med mera.

 

Valbara ingenjörsmoduler utbildningar

Modulerna matchas efter deltagarens förkunskaper, individuellt utbildningsupplägg, eventuella företags behov och vald yrkesutgång.

Se produktbladet för utbildningsinnehåll.


Behörighet

 • Ingenjörsutbildning
 • Och/eller gedigen erfarenhet inom bygg- och anläggning eller fastighetsbranschen
 • Godkänd Sfi
 • Bedömts som lämplig i den förberedande utbildningen