Mina studier

Yrkesvux

Elektriker i Borlänge

Yrkesvux

Längd

1 500 gymnasiepoäng, ca 75 veckor

Studieform

Klassrum

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Elektriker

Elektronik spelar en allt mer central roll för människan i dag och därför växer behovet av duktiga elektriker. De kommande fem åren beräknas runt 4 200 anställda pensioneras. Samtidigt förväntas bostadsbyggandet i landet att öka. Det kommer behövas ytterligare cirka 5000 elektrikerDärför är det här är ett yrke för framtiden – med nästan oändliga möjligheter och vägar, där du själv kan vara med och påverka hur din arbetsdag ska se ut, hur du vill utvecklas och vad du vill tjäna. Är du noggrann, nyfiken och intresserad av ett varierande yrke ska du ta chansen att utbilda dig inom en bransch som är både praktisk och teoretisk. 

 

Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba som elektriker. Elektrikern arbetar med flera olika uppgifter beroende på sin inriktning. Efter grundutbildningen väljer du vilken inriktning du vill läsa. Inriktningarna är:

 

Installationselektriker installerar elektrisk utrustning i alla typer av fastigheter. Det kan vara montering av elcentraler och belysning, dra elledningar och installera strömbrytare. Efter utbildningen kan du direkt påbörja 1600 timmars lärlingstid med lärlingslön på ett branschanslutet företag.

 

Industrielektriker arbetar med att installera och montera el- och automationsutrustning, t ex styr- och reglersystem på olika industrier. En utbildning för dig som vill påbörja en anställning utan lärlingstid.

 

Larm- och säkerhetstekniker arbetar oftast i ett elektronikföretag med att installera, programmera och driftsäkra olika säkerhetssystem som t ex brandlarm, inbrottslarm och passersystem. En utbildning för dig som direkt vill påbörja en anställning utan lärlingstid.

Utbildningen bygger på Skolverkets nationella yrkespaket som elbranschen varit med och tagit fram.

 

Hur ser en arbetsdag ut?

Det kan variera kraftigt beroende på vad du är intresserad av. Att vara elektriker är ett rörligt och varierande arbete. Som exempel kan du jobba med montering av elcentraler och strömbrytare, installation, kabeldragning, ombyggnad, felsökning och reparation av elektriska anläggningarEn elektriker gör även en teknisk beskrivning av installationen så att andra kan se hur den är gjord. Dina kunder kan vara privatpersoner, kontor och industrier.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är kostnadsfri, bortsett från ca 1500 kr för litteratur och berättigar studiemedel från CSN. Arbetsplatslärande (APL) är obligatoriskt och ger dig bra förutsättningar att skapa kontakt och att söka jobb.

Ingående kurser

 

Kurser som alla läser

 

 • Mekatronik 1, 100 p
 • Praktisk ellära, 100 p
 • Energiteknik 1, 100 p
 • Elkraftteknik, 100 p
 • Elmotorstyrning, 100 p
 • Elektromekanik, 100 p
 • Orienteringskurs förberedande matematik, 20 p inför kursen Praktisk ellära
 • Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 eller 3, beroende på tidigare betyg, 100 p (studeras utöver heltid)

Efter de gemensamma kurserna väljer du inriktning till Installation eller Industri hos din utbildningsanordnare.

 

Inriktning installation

 • Kommunikationsnät 100 p
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 p
 • Mät och styrteknik, 100 p
 • Fastighetsautomation 1, 100 p
 • Servicekunskap, 100 p
 • Belysningsteknik, 100 p
 • Elinstallationer, 200 p
 • Orienteringskurs, 50 p eller Komvuxarbete 100 p

 

Inriktning industri

 • Kommunikationsnät 1, 100 p
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 p
 • Mät och styrteknik, 100 p
 • Fastighetsautomation 1, 100 p
 • Mät och styrteknik, 100 p
 • Programmerbara styrsystem, 100 p
 • Elinstallationer. 100 p
 • Orienteringskurs, 50 p eller Komvuxarbete 100 p

Larm och säkerhetstekniker

 • Kommunikationsnät 1, 100 p
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 p
 • Brandlarmsystem, 100 p
 • Inbrottslarmsystem, 100 p
 • Passersystem, 100 p
 • CCTV system, 100 p
 • Elinstallationer, 100 p
 • Orienteringskurs, 50 p eller Komvuxarbete 100 p

Behörighet

Godkända betyg i:

 • engelska, matematik och svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå.

Övriga bransch krav:

Kunskaper motsvarande godkända betyg i:

 • Svenska A/1
 • Engelska A/5
 • Matematik A/1 a, b eller c

för att kunna tillgodoräkna dig lärlingstiden som följer efter utbildningen eller för att få ut ditt yrkescertifikat.

Se branschorganisationens krav här

Beskrivning

Elektriker

Elektronik spelar en allt mer central roll för människan i dag och därför växer behovet av duktiga elektriker. De kommande fem åren beräknas runt 4 200 anställda pensioneras. Samtidigt förväntas bostadsbyggandet i landet att öka. Det kommer behövas ytterligare cirka 5000 elektrikerDärför är det här är ett yrke för framtiden – med nästan oändliga möjligheter och vägar, där du själv kan vara med och påverka hur din arbetsdag ska se ut, hur du vill utvecklas och vad du vill tjäna. Är du noggrann, nyfiken och intresserad av ett varierande yrke ska du ta chansen att utbilda dig inom en bransch som är både praktisk och teoretisk. 

 

Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba som elektriker. Elektrikern arbetar med flera olika uppgifter beroende på sin inriktning. Efter grundutbildningen väljer du vilken inriktning du vill läsa. Inriktningarna är:

 

Installationselektriker installerar elektrisk utrustning i alla typer av fastigheter. Det kan vara montering av elcentraler och belysning, dra elledningar och installera strömbrytare. Efter utbildningen kan du direkt påbörja 1600 timmars lärlingstid med lärlingslön på ett branschanslutet företag.

 

Industrielektriker arbetar med att installera och montera el- och automationsutrustning, t ex styr- och reglersystem på olika industrier. En utbildning för dig som vill påbörja en anställning utan lärlingstid.

 

Larm- och säkerhetstekniker arbetar oftast i ett elektronikföretag med att installera, programmera och driftsäkra olika säkerhetssystem som t ex brandlarm, inbrottslarm och passersystem. En utbildning för dig som direkt vill påbörja en anställning utan lärlingstid.

Utbildningen bygger på Skolverkets nationella yrkespaket som elbranschen varit med och tagit fram.

 

Hur ser en arbetsdag ut?

Det kan variera kraftigt beroende på vad du är intresserad av. Att vara elektriker är ett rörligt och varierande arbete. Som exempel kan du jobba med montering av elcentraler och strömbrytare, installation, kabeldragning, ombyggnad, felsökning och reparation av elektriska anläggningarEn elektriker gör även en teknisk beskrivning av installationen så att andra kan se hur den är gjord. Dina kunder kan vara privatpersoner, kontor och industrier.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är kostnadsfri, bortsett från ca 1500 kr för litteratur och berättigar studiemedel från CSN. Arbetsplatslärande (APL) är obligatoriskt och ger dig bra förutsättningar att skapa kontakt och att söka jobb.

Innehåll

Ingående kurser

 

Kurser som alla läser

 

 • Mekatronik 1, 100 p
 • Praktisk ellära, 100 p
 • Energiteknik 1, 100 p
 • Elkraftteknik, 100 p
 • Elmotorstyrning, 100 p
 • Elektromekanik, 100 p
 • Orienteringskurs förberedande matematik, 20 p inför kursen Praktisk ellära
 • Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 eller 3, beroende på tidigare betyg, 100 p (studeras utöver heltid)

Efter de gemensamma kurserna väljer du inriktning till Installation eller Industri hos din utbildningsanordnare.

 

Inriktning installation

 • Kommunikationsnät 100 p
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 p
 • Mät och styrteknik, 100 p
 • Fastighetsautomation 1, 100 p
 • Servicekunskap, 100 p
 • Belysningsteknik, 100 p
 • Elinstallationer, 200 p
 • Orienteringskurs, 50 p eller Komvuxarbete 100 p

 

Inriktning industri

 • Kommunikationsnät 1, 100 p
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 p
 • Mät och styrteknik, 100 p
 • Fastighetsautomation 1, 100 p
 • Mät och styrteknik, 100 p
 • Programmerbara styrsystem, 100 p
 • Elinstallationer. 100 p
 • Orienteringskurs, 50 p eller Komvuxarbete 100 p

Larm och säkerhetstekniker

 • Kommunikationsnät 1, 100 p
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 p
 • Brandlarmsystem, 100 p
 • Inbrottslarmsystem, 100 p
 • Passersystem, 100 p
 • CCTV system, 100 p
 • Elinstallationer, 100 p
 • Orienteringskurs, 50 p eller Komvuxarbete 100 p
Behörighet

Behörighet

Godkända betyg i:

 • engelska, matematik och svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå.

Övriga bransch krav:

Kunskaper motsvarande godkända betyg i:

 • Svenska A/1
 • Engelska A/5
 • Matematik A/1 a, b eller c

för att kunna tillgodoräkna dig lärlingstiden som följer efter utbildningen eller för att få ut ditt yrkescertifikat.

Se branschorganisationens krav här

Yrkesvux

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

För att få söka till yrkesvux behöver du ha grund­skole­kompetens. Vissa utbildningar har även särskilda förkun­skapskrav.

Läs mer om detta på respektive utbildning.

Steg 2

Ansökan

Ansökan till yrkesvux görs till väg­lednings­centrum i din hem­kommun, den kommun du är skriven i. Det är hem­kommunen som beslutar om du får gå utbild­ningen.

 

Kommunal vuxenutbildning - Elektriker i Borlänge

Längd : 1 500 gymnasiepoäng, ca 75 veckor

Studieform : Klassrum

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Elektriker

Elektronik spelar en allt mer central roll för människan i dag och därför växer behovet av duktiga elektriker. De kommande fem åren beräknas runt 4 200 anställda pensioneras. Samtidigt förväntas bostadsbyggandet i landet att öka. Det kommer behövas ytterligare cirka 5000 elektrikerDärför är det här är ett yrke för framtiden – med nästan oändliga möjligheter och vägar, där du själv kan vara med och påverka hur din arbetsdag ska se ut, hur du vill utvecklas och vad du vill tjäna. Är du noggrann, nyfiken och intresserad av ett varierande yrke ska du ta chansen att utbilda dig inom en bransch som är både praktisk och teoretisk. 

 

Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba som elektriker. Elektrikern arbetar med flera olika uppgifter beroende på sin inriktning. Efter grundutbildningen väljer du vilken inriktning du vill läsa. Inriktningarna är:

 

Installationselektriker installerar elektrisk utrustning i alla typer av fastigheter. Det kan vara montering av elcentraler och belysning, dra elledningar och installera strömbrytare. Efter utbildningen kan du direkt påbörja 1600 timmars lärlingstid med lärlingslön på ett branschanslutet företag.

 

Industrielektriker arbetar med att installera och montera el- och automationsutrustning, t ex styr- och reglersystem på olika industrier. En utbildning för dig som vill påbörja en anställning utan lärlingstid.

 

Larm- och säkerhetstekniker arbetar oftast i ett elektronikföretag med att installera, programmera och driftsäkra olika säkerhetssystem som t ex brandlarm, inbrottslarm och passersystem. En utbildning för dig som direkt vill påbörja en anställning utan lärlingstid.

Utbildningen bygger på Skolverkets nationella yrkespaket som elbranschen varit med och tagit fram.

 

Hur ser en arbetsdag ut?

Det kan variera kraftigt beroende på vad du är intresserad av. Att vara elektriker är ett rörligt och varierande arbete. Som exempel kan du jobba med montering av elcentraler och strömbrytare, installation, kabeldragning, ombyggnad, felsökning och reparation av elektriska anläggningarEn elektriker gör även en teknisk beskrivning av installationen så att andra kan se hur den är gjord. Dina kunder kan vara privatpersoner, kontor och industrier.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är kostnadsfri, bortsett från ca 1500 kr för litteratur och berättigar studiemedel från CSN. Arbetsplatslärande (APL) är obligatoriskt och ger dig bra förutsättningar att skapa kontakt och att söka jobb.


Innehåll

Ingående kurser

 

Kurser som alla läser

 

 • Mekatronik 1, 100 p
 • Praktisk ellära, 100 p
 • Energiteknik 1, 100 p
 • Elkraftteknik, 100 p
 • Elmotorstyrning, 100 p
 • Elektromekanik, 100 p
 • Orienteringskurs förberedande matematik, 20 p inför kursen Praktisk ellära
 • Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 eller 3, beroende på tidigare betyg, 100 p (studeras utöver heltid)

Efter de gemensamma kurserna väljer du inriktning till Installation eller Industri hos din utbildningsanordnare.

 

Inriktning installation

 • Kommunikationsnät 100 p
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 p
 • Mät och styrteknik, 100 p
 • Fastighetsautomation 1, 100 p
 • Servicekunskap, 100 p
 • Belysningsteknik, 100 p
 • Elinstallationer, 200 p
 • Orienteringskurs, 50 p eller Komvuxarbete 100 p

 

Inriktning industri

 • Kommunikationsnät 1, 100 p
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 p
 • Mät och styrteknik, 100 p
 • Fastighetsautomation 1, 100 p
 • Mät och styrteknik, 100 p
 • Programmerbara styrsystem, 100 p
 • Elinstallationer. 100 p
 • Orienteringskurs, 50 p eller Komvuxarbete 100 p

Larm och säkerhetstekniker

 • Kommunikationsnät 1, 100 p
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 p
 • Brandlarmsystem, 100 p
 • Inbrottslarmsystem, 100 p
 • Passersystem, 100 p
 • CCTV system, 100 p
 • Elinstallationer, 100 p
 • Orienteringskurs, 50 p eller Komvuxarbete 100 p

Behörighet

Behörighet

Godkända betyg i:

 • engelska, matematik och svenska/svenska som andra språk på grundskolenivå.

Övriga bransch krav:

Kunskaper motsvarande godkända betyg i:

 • Svenska A/1
 • Engelska A/5
 • Matematik A/1 a, b eller c

för att kunna tillgodoräkna dig lärlingstiden som följer efter utbildningen eller för att få ut ditt yrkescertifikat.

Se branschorganisationens krav här