Mina studier

Ansökan öppnar 08/17

Yrkesvux

Bygg med grundläggande svenska som andraspråk i Borlänge

Ansökan öppnar 08/17

Yrkesvux

Längd

1700 gymnasiepoäng

Studieform

Klassrum

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Den här utbildningen är för dig som vill kombinera dina svenskastudier med en yrkesutbildning till byggarbetare. Du studerar 50% yrkeskurser och 50% svenska. Utbildningarna kombineras med studier i svenska för att du behöver goda kunskaper i det svenska språket för att klara ditt framtida arbete.

 

Byggarbetare

 

Som byggarbetare arbetar du på byggarbetsplatser med att bygga, renovera och underhålla olika typer av byggnader. Du utför många olika arbetsuppgifter som att snickra, mura, måla och installera byggmaterial och det finns chans att utvecklas och specialisera sig inom olika områden. Arbetet kräver praktiska färdigheter, noggrannhet och en bra fysik. Du arbetar ofta i team och följer ritningar och instruktioner för att slutföra projekt. Det är ett yrke som erbjuder variation och möjligheten att se konkreta resultat av ditt arbete, vilket gör det både utmanande och givande.

 

Arbete/Arbetsmarknad

 

Arbetsmarknaden för byggarbetare är god, med många jobbmöjligheter. Det finns stor efterfrågan på byggarbetare eftersom byggbranschen växer och många nya projekt startas oavsett om det handlar om bostäder, kontor eller infrastruktur. Eftersom byggarbetare behövs i hela landet, är det lätt att hitta jobb nära där man bor. Sammanfattningsvis är byggarbetare ett yrke med många jobbmöjligheter och en stabil arbetsmarknad.  Körkort (B) är en fördel för att få arbete efter utbildningen.

 

Utbildningens upplägg

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar studiemedel från CSN. 

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL-plats. Minst 15% av studierna genomförs på praktik/APL.

 

Vuxenutbildningen erbjuder flera inriktningar inom byggutbildningen.

Efter en gemensam utbildningsdel väljer du sedan någon av inriktningarna till:

 

 • Betongarbetare
 • Murare
 • Plattsättare
 • Snickare

Gemensamma kurser
(Efter de gemensamma kurserna väljer du inriktning till Betongarbetare, Murare, Plattsättare eller Snickare.)

 • Yrkessvenska, 150p
 • Introduktion till yrkesområde, 50p
 • Husbyggnadsprocessen – HUSHUB0 -200 p
 • Husbyggnad 1 – HUSHUS01 – 100 p
 • Husbyggnad 2 – HUSHUS02 – 200 p
 • Husbyggnad 3, ombyggnad – HUSHUS03 – 200 p

Kurser Betongarbetare

 

 • Betong 1 lågform och platta på mark – BETBET01 – 100 p
 • Betong 2 väggar och pelare – BETBET02 – 100 p
 • Betong 3 bärlag – BETBET03 – 100 p
 • Betong 4, golv – BETBET04 – 100 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Kurser Murare

 

 • Mur- och putsverk 1 grundmurar – MURMUR01 – 100 p
 • Mur- och putsverk 2 murverk – MURMUR02 –  100 p
 • Mur- och putsverk 3 – MURMUR03 – 100 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Kurser Plattsättare

 

 • Specialyrken 1 – HUBSPC01S –  100 p
 • Specialyrken 2 – HUBSPC02S – 200 p
 • Specialyrken 3 – HUBSPC03S – 200 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Kurser Snickare

 

 • Trä 1 stommar – TRÄTRK01 – 100 p
 • Trä 2 beklädnad – TRÄTRK02 – 100 p
 • Trä 3 montage – TRÄTRK03 – 100 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Förkunskapskrav

 

 • Sfi D eller motsvarande
 • Godkända betyg i matematik på grundskolenivå eller motsvarande
Beskrivning

Den här utbildningen är för dig som vill kombinera dina svenskastudier med en yrkesutbildning till byggarbetare. Du studerar 50% yrkeskurser och 50% svenska. Utbildningarna kombineras med studier i svenska för att du behöver goda kunskaper i det svenska språket för att klara ditt framtida arbete.

 

Byggarbetare

 

Som byggarbetare arbetar du på byggarbetsplatser med att bygga, renovera och underhålla olika typer av byggnader. Du utför många olika arbetsuppgifter som att snickra, mura, måla och installera byggmaterial och det finns chans att utvecklas och specialisera sig inom olika områden. Arbetet kräver praktiska färdigheter, noggrannhet och en bra fysik. Du arbetar ofta i team och följer ritningar och instruktioner för att slutföra projekt. Det är ett yrke som erbjuder variation och möjligheten att se konkreta resultat av ditt arbete, vilket gör det både utmanande och givande.

 

Arbete/Arbetsmarknad

 

Arbetsmarknaden för byggarbetare är god, med många jobbmöjligheter. Det finns stor efterfrågan på byggarbetare eftersom byggbranschen växer och många nya projekt startas oavsett om det handlar om bostäder, kontor eller infrastruktur. Eftersom byggarbetare behövs i hela landet, är det lätt att hitta jobb nära där man bor. Sammanfattningsvis är byggarbetare ett yrke med många jobbmöjligheter och en stabil arbetsmarknad.  Körkort (B) är en fördel för att få arbete efter utbildningen.

 

Utbildningens upplägg

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar studiemedel från CSN. 

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL-plats. Minst 15% av studierna genomförs på praktik/APL.

 

Vuxenutbildningen erbjuder flera inriktningar inom byggutbildningen.

Efter en gemensam utbildningsdel väljer du sedan någon av inriktningarna till:

 

 • Betongarbetare
 • Murare
 • Plattsättare
 • Snickare
Innehåll

Gemensamma kurser
(Efter de gemensamma kurserna väljer du inriktning till Betongarbetare, Murare, Plattsättare eller Snickare.)

 • Yrkessvenska, 150p
 • Introduktion till yrkesområde, 50p
 • Husbyggnadsprocessen – HUSHUB0 -200 p
 • Husbyggnad 1 – HUSHUS01 – 100 p
 • Husbyggnad 2 – HUSHUS02 – 200 p
 • Husbyggnad 3, ombyggnad – HUSHUS03 – 200 p

Kurser Betongarbetare

 

 • Betong 1 lågform och platta på mark – BETBET01 – 100 p
 • Betong 2 väggar och pelare – BETBET02 – 100 p
 • Betong 3 bärlag – BETBET03 – 100 p
 • Betong 4, golv – BETBET04 – 100 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Kurser Murare

 

 • Mur- och putsverk 1 grundmurar – MURMUR01 – 100 p
 • Mur- och putsverk 2 murverk – MURMUR02 –  100 p
 • Mur- och putsverk 3 – MURMUR03 – 100 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Kurser Plattsättare

 

 • Specialyrken 1 – HUBSPC01S –  100 p
 • Specialyrken 2 – HUBSPC02S – 200 p
 • Specialyrken 3 – HUBSPC03S – 200 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Kurser Snickare

 

 • Trä 1 stommar – TRÄTRK01 – 100 p
 • Trä 2 beklädnad – TRÄTRK02 – 100 p
 • Trä 3 montage – TRÄTRK03 – 100 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)
Behörighet

Förkunskapskrav

 

 • Sfi D eller motsvarande
 • Godkända betyg i matematik på grundskolenivå eller motsvarande

Yrkesvux

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

 

För att få söka till yrkesvux behöver du ha grund­skole­kompetens. Vissa utbildningar har även särskilda förkun­skapskrav.

Läs mer om detta på respektive utbildning.

Steg 2

Ansökan

Ansökan till yrkesvux görs till väg­lednings­centrum i din hem­kommun, den kommun du är skriven i. Det är hem­kommunen som beslutar om du får gå utbild­ningen.

 

Kommunal vuxenutbildning - Bygg med grundläggande svenska som andraspråk i Borlänge

Längd : 1700 gymnasiepoäng

Studieform : Klassrum

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Den här utbildningen är för dig som vill kombinera dina svenskastudier med en yrkesutbildning till byggarbetare. Du studerar 50% yrkeskurser och 50% svenska. Utbildningarna kombineras med studier i svenska för att du behöver goda kunskaper i det svenska språket för att klara ditt framtida arbete.

 

Byggarbetare

 

Som byggarbetare arbetar du på byggarbetsplatser med att bygga, renovera och underhålla olika typer av byggnader. Du utför många olika arbetsuppgifter som att snickra, mura, måla och installera byggmaterial och det finns chans att utvecklas och specialisera sig inom olika områden. Arbetet kräver praktiska färdigheter, noggrannhet och en bra fysik. Du arbetar ofta i team och följer ritningar och instruktioner för att slutföra projekt. Det är ett yrke som erbjuder variation och möjligheten att se konkreta resultat av ditt arbete, vilket gör det både utmanande och givande.

 

Arbete/Arbetsmarknad

 

Arbetsmarknaden för byggarbetare är god, med många jobbmöjligheter. Det finns stor efterfrågan på byggarbetare eftersom byggbranschen växer och många nya projekt startas oavsett om det handlar om bostäder, kontor eller infrastruktur. Eftersom byggarbetare behövs i hela landet, är det lätt att hitta jobb nära där man bor. Sammanfattningsvis är byggarbetare ett yrke med många jobbmöjligheter och en stabil arbetsmarknad.  Körkort (B) är en fördel för att få arbete efter utbildningen.

 

Utbildningens upplägg

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar studiemedel från CSN. 

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL-plats. Minst 15% av studierna genomförs på praktik/APL.

 

Vuxenutbildningen erbjuder flera inriktningar inom byggutbildningen.

Efter en gemensam utbildningsdel väljer du sedan någon av inriktningarna till:

 

 • Betongarbetare
 • Murare
 • Plattsättare
 • Snickare

Innehåll

Gemensamma kurser
(Efter de gemensamma kurserna väljer du inriktning till Betongarbetare, Murare, Plattsättare eller Snickare.)

 • Yrkessvenska, 150p
 • Introduktion till yrkesområde, 50p
 • Husbyggnadsprocessen – HUSHUB0 -200 p
 • Husbyggnad 1 – HUSHUS01 – 100 p
 • Husbyggnad 2 – HUSHUS02 – 200 p
 • Husbyggnad 3, ombyggnad – HUSHUS03 – 200 p

Kurser Betongarbetare

 

 • Betong 1 lågform och platta på mark – BETBET01 – 100 p
 • Betong 2 väggar och pelare – BETBET02 – 100 p
 • Betong 3 bärlag – BETBET03 – 100 p
 • Betong 4, golv – BETBET04 – 100 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Kurser Murare

 

 • Mur- och putsverk 1 grundmurar – MURMUR01 – 100 p
 • Mur- och putsverk 2 murverk – MURMUR02 –  100 p
 • Mur- och putsverk 3 – MURMUR03 – 100 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Kurser Plattsättare

 

 • Specialyrken 1 – HUBSPC01S –  100 p
 • Specialyrken 2 – HUBSPC02S – 200 p
 • Specialyrken 3 – HUBSPC03S – 200 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Kurser Snickare

 

 • Trä 1 stommar – TRÄTRK01 – 100 p
 • Trä 2 beklädnad – TRÄTRK02 – 100 p
 • Trä 3 montage – TRÄTRK03 – 100 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Behörighet

Förkunskapskrav

 

 • Sfi D eller motsvarande
 • Godkända betyg i matematik på grundskolenivå eller motsvarande