Mina studier

YrkesAkademin har tecknat avtal om att förvärva Arcus

27 oktober, 2021

YA Holding AB (publ) (”YrkesAkademin”) har per denna dag tecknat avtal om att förvärva aktierna i Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB (”Arcus”). Förvärvet är villkorat av att nödvändig finansiering erhålls

YrkesAkademin har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Arcus. Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 100 miljoner kronor inklusive nettokassa. Köpeskillingen kommer även utbetalas i form av tilläggsköpeskilling i tre delar, vars belopp slutligen bestäms utifrån uppnått resultat under 2021, 2022 samt 2023. Den maximala tilläggsköpeskillingen kan komma att uppgå till 150 miljoner kronor.

Förvärvet är villkorat av att Arbetsförmedlingen lämnar nödvändiga godkännanden samt att YrkesAkademin erhåller nödvändig finansiering. YrkesAkademin avser att säkerställa finansiering och har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) som rådgivare för att bistå YrkesAkademin i dessa diskussioner. I Carnegies uppdrag ingår också att bistå YrkesAkademin i möjliga lösningar som tar hela YrkesAkademins finansieringssituation i beaktande.

YrkesAkademin är ett av Sveriges ledande och största företag inom vuxenutbildning, med verksamhet inom arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola, komvux, matchningstjänster och företagsutbildningar.

Arcus är det marknadsledande företaget inom matchningstjänster, det vill säga att på uppdrag av Arbetsförmedlingen hjälpa arbetssökande till jobb eller utbildning. Arcus bildades år 1998. Omsättningen per den 30 juni 2021 var 282 miljoner kronor för de senaste 12 månaderna (LTM). I dagsläget har Arcus cirka 300 anställda.

Genom förvärvet av Arcus har YrkesAkademin möjlighet att utveckla ett ännu starkare erbjudande inom matchning. Efter att förvärvet har genomförts kommer den totala omsättningen uppgå till cirka 1 000 miljoner kronor för de senaste 12 månaderna (LTM), beräknat på bolagens respektive räkenskaper per den 30 juni 2021. Koncernen får totalt cirka 900 anställda medarbetare i Sverige och Finland, baserat på antal medarbetare i oktober 2021.

Arcus ägs till 100 procent av Lena Malek och Malek Malek. Lena Malek kommer att fortsätta som VD för Arcus, och Malek Malek som vice VD. Arcus kommer att verka som dotterbolag och självständigt affärsområde inom YrkesAkademin.

Transaktionen förväntas slutföras senast i slutet av 2021.

– När förvärvet genomförs bildar vi Sveriges främsta företag för att skapa vägar till riktiga jobb för många människor. Arcus imponerar med det högkvalitativa arbete som de utför. Jag är mycket glad över den här möjligheten och tror starkt på vad vi tillsammans kan åstadkomma, säger Martin Modig, vd på YrkesAkademin.

– För att utveckla Arcus och fortsatt ligga i framkant i utvecklingen av matchningstjänster är samgåendet med YrkesAkademin ett viktigt strategiskt steg. Vi bildar därmed en stabil och långsiktig aktör med verksamhet över hela landet och med unika möjligheter för våra kunder. Helt enkelt den perfekta matchningen, säger Lena Malek, vd på Arcus.

– Svenska företag står inför stora rekryterings- och kompetensförsörjningsbehov. Automatisering, digitalisering och grön omställning ökar kraven på yrkesutbildning. Samtidigt är många arbetslösa och omställningen behöver lösas genom en mer effektiv matchning mellan arbetssökande och företag. Högkvalitativ yrkesutbildning är en av nyckelfaktorerna för att lyckas med det, fortsätter Martin Modig, vd på YrkesAkademin.

Informationen är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-27 08:26 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

HR- och kommunikationschef

YA Holding AB (publ)

Att. Richard Bengtsson

Tel.nr: 46 (0) 70 236 51 16

E-post: richard.bengtsson@ya.se