Mina studier

YrkesAkademin har beviljats projektmedel av Universitets- och högskolerådet (UHR)

19 november, 2019

YrkesAkademin har beviljats projektmedel av Universitets- och högskolerådet (UHR) för att utveckla metoder för distansstudier i hela landet med fokus på ökad examinationsgrad och glesbygd.

YrkesAkademins Yrkeshögskola är särskilt inriktad på nätbaserat lärande och driver sina utbildningar i huvudsak på distans. Projektet som beviljats ska pågå under 2020 och 2021 och omfattar projektstöd om 960 000 kronor.

Syftet är att projektet ska bidra till att öka kvaliteten och genomströmningen i distansutbildning hos anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Att utveckla formerna för distansutbildning i glesbygd anges som särskilt viktigt.

Josefin Born Nilsson, affärsområdeschef:

-Detta är ett välkommet stöd att fortsätta det arbete vi påbörjat för att tillgängliggöra yrkeshögskoleutbildning i hela landet. Vi kommer fortsätta arbeta med pedagogiken främst och tekniken som stöd för att skapa kvalitativa yrkesutbildningar. Vi har börjat identifiera nycklar för att minska avhopp och projektet ger oss möjlighet att kartlägga detta vidare.