Mina studier

YA Holding AB (publ) tidigarelägger offentliggörande av kvartalsrapport Q3 2021

12 november, 2021

YA Holding AB (publ) ändrar dag för offentliggörande av kvartalsrapport Q3 2021 till den 17 november 2021. Tidigare kommunicerat datum för offentliggörande var den 26 november 2021.

Rapporten kommer finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se.

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2021 klockan 14.50.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: 46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se