Mina studier

YA Holding AB (publ) offentliggör nu kvartalsrapport för perioden 1 juli 2019 tom 30 september 2019

22 november, 2019

Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se

Denna information är sådan som YA Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2019 klockan 14:30.