Mina studier

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport Q3 2022.

25 november, 2022

YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) offentliggör kvartalsrapport för perioden 1 januari 2022 t o m 30 september 2022.

Tredje kvartalet (Juli – September) 2022

 • Omsättningen ökade med 17,9% till 198,1 mnkr (168,0).
 • EBIT för det tredje kvartalet var -33,0 mnkr (10,8).
 • Totalt kassaflöde för det tredje kvartalet var -48,0 mnkr (0,7).
 • Det genomsnittliga antalet elever och deltagare var 9 104 (5 655). Ökningen är hänförlig till förvärvet av Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB (Arcus).
 • Andelen deltagare som har fått anställningen tre månader efter genomförd arbetsmarknadsutbildning (AUB) eller kommunal vuxenutbildning (VUX) var 66% (67%) för det tredje kvartalet.

Första nio månaderna (Januari – September) 2022

 • Omsättningen ökade med 12,2% till 636,0 mnkr (566,7).
 • EBIT för perioden var -68,0 mnkr (29,2).
 • Totalt kassaflöde för perioden var -76,5 mnkr (12,5).
 • Det genomsnittliga antalet elever och deltagare var 10 115 (6 276).
 • Andelen deltagare som har fått anställningen tre månader efter genomförd utbildning var 64% (55%) för perioden.

Väsentliga händelser

 • Antalet deltagare som har anvisats till de nya yrkesförarutbildningarna har hittills varit väsentligt lägre än de prognoser som Arbetsförmedlingen (AF) presenterade i samband med upphandlingarna av utbildningarna under 2021.
 • De lägre anvisningarna har haft en negativ påverkan på YAs likviditet. Bolagets ägare, Bolagets styrelse och Bolaget koncernledning har genomfört åtgärder för att säkerställa Bolagets likviditet.
 • YA har under tredje kvartalet genomfört ett skriftligt förfarande för YAs utestående obligationslån och har fått ett godkännande från Obligationsinnehavarna att genomföra vissa villkorsändringar för YAs utestående obligationslån. Vänligen se delen ”Revised bond terms” i kvartalsrapporten för ytterligare information om villkorsändringarna av obligationslånen.
 • YA har säkrat ett lån om 65 mnkr från Bolagets ägare, vissa CapMan fonder, genom att säkra villkorsändringar för obligationslånen. Vid slutet av september hade 34 mnkr betalats ut och återstående 31 mnkr betaldes ut i slutet av oktober.
 • YA har också säkrat bankfinansiering genom en förlängning av checkräkningskrediten om 40 mnkr till den 31 december 2023.

Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-25 10:16 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

CEO

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: +46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: +46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se