Mina studier

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport Q3 2021

17 november, 2021

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden 1 juli 2021 tom 30 september 2021. Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se.

Informationen är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-17 08:00 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: 46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se