Mina studier

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport Q2 2022

26 augusti, 2022

YA Holding AB (publ) offentliggör nu kvartalsrapport för perioden 1 januari 2022 t o m 30 juni 2022.

Andra kvartalet (April – Juni) 2022

 • Omsättningen ökade med 9,6% till 221,0 mnkr (201,6).
 • EBIT för det andra kvartalet var -26,9 mnkr (7,8).
 • Totalt kassaflöde för det andra kvartalet var -19,6 mnkr (10,3).
 • Det genomsnittliga antalet elever och deltagare var 10 599 (6 537). Ökningen är hänförlig till förvärvet av Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB (Arcus).
 • Andelen deltagare som har fått anställningen tre månader efter genomförd arbetsmarknadsutbildning (AUB) eller kommunal vuxenutbildning (VUX) var 66% (64%) för det andra kvartalet.

Första halvåret (Januari – Juni) 2022

 • Omsättningen ökade med 9,8% till 437,9 mnkr (398,7).
 • EBIT för första halvåret var -35,1 mnkr (18,3).
 • Totalt kassaflöde för det första halvåret var -28,4 mnkr (11,8).
 • Det genomsnittliga antalet elever och deltagare var 10 621 (6 587).
 • Andelen deltagare som har fått anställningen tre månader efter genomförd utbidlning var 63% (51%) för det första halvåret.

Viktiga händelser

 • I april startade YA den nya arbetsmarknadsutbildningen för yrkesförare till lastbil på 25 orter, vilket skedde efter att yrkesförarutbildning till buss skett i mars på 20 orter.
 • Antalet deltagare som har anvisats till de nya yrkesförarutbildningarna har hittills varit väsentligt lägre än de prognoser som Arbetsförmedlingen (AF) presenterade i samband med upphandlingarna av utbildningarna under 2021.
 • På grund av att anvisningarna har varit väsentligt lägre än prognostiserat, vilket har haft en negativ påverkan på EBITDA, ser Bolaget att den med stor sannolikhet under en period inte kommer att uppfylla skuldsättningsgraden.
 • YA Holding avser att i närtid inleda diskussioner med obligationsinnehavarna avseende förutsättningarna för ett skriftligt förfarande och godkännande av lättnad av skuldsättningsgraden och uppskjutande av räntebetalningarna.
 • De lägre anvisningarna har vidare haft en negativ påverkan på Bolagets likviditet. Bolagets ägare, Bolagets styrelse och Bolaget koncernledning förbereder åtgärder för att säkerställa Bolagets likviditet.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • YA genom Arcus har i hård konkurrens vunnit en stor andel av upphandlingen. Enligt beskedet avser Arbetsförmedlingen att teckna avtal med Arcus på 39 av 83 orter. Värdet av de vunna avtalen beräknas till cirka 150 miljoner kronor årligen i ökad omsättning för YA genom Arcus baserat på Arbetsförmedlingens uppskattade volymer i upphandlingen. Avtalsperioden är 18 månader med möjlighet till förlängning på ytterligare 18 månader plus 12 månader, med start tidigast 1 november 2022.

Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se

Informationen är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-26 09:54 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

CEO

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.: +46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.: +46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se