Mina studier

YA Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för helåret 2020

18 februari, 2021

Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se

Denna information är sådan som YA Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2021 klockan 12.10.