Mina studier

Tingsrätten godkänner dotterbolaget YrkesAkademin AB:s ansökan om företagsrekonstruktion

4 september, 2023

YA Holding AB (publ) meddelar att det helägda dotterbolaget YrkesAkademin AB idag har fått sin ansökan om företagsrekonstruktion beviljad vid Falu tingsrätt. Tingsrätten har utsett Mikael Kubu från Ackordscentralen till rekonstruktör, i linje med YrkesAkademin AB:s förslag. Borgenärssammanträde kommer äga rum i Falu tingsrätt och rekonstruktören kommer att kontakta berörda fordringsägare.

– Det är ett positivt besked även om det var väntat. YrkesAkademin AB har en sund kärna, en framgångsrik historia och potential till långsiktig livskraft. I och med beslutet får vi nu möjlighet att hantera våra tillfälliga likviditetsutmaningar och skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för att trygga verksamheten, jobb och samhällsviktiga utbildningsplatser, säger Martin Modig, VD YrkesAkademin AB.

För mer information om bakgrunden till företagsrekonstruktionen klicka här: YA Holdings dotterbolag YrkesAkademin AB ansöker om företagsrekonstruktion

Avsändare

Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

Vid frågor angående företagsrekonstruktionen, kontakta:

Mikael Kubu, rekonstruktör
Tel: +46 (0) 8670 44 00
Email: ya@ackordscentralen.se

För pressfrågor, vänligen kontakta:

Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se