Mina studier

Tilldelningsbeslut i upphandlingen Steg till arbete för Arcus

25 augusti, 2022

Arcus har genom en betydande tilldelning i upphandlingen ”Steg till arbete” positionerat sig som en av de främsta leverantörerna för att hjälpa fler människor till arbete – och förväntas därmed öka omsättningen

Arbetsförmedlingen har lämnat besked avseende upphandlingen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänsten ”Steg till arbete”. YA Holding AB (YA) genom dotterbolaget Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB (Arcus) har i hård konkurrens vunnit en stor andel av upphandlingen. Enligt beskedet avser Arbetsförmedlingen att teckna avtal med Arcus på 39 av 83 orter. YA genom Arcus växer därmed och stärker positionen som en av de främsta leverantörerna av matchning- och arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster.

Värdet av de vunna avtalen beräknas till cirka 150 miljoner kronor årligen i ökad omsättning för YA genom Arcus baserat på Arbetsförmedlingens uppskattade volymer i upphandlingen. Avtalsperioden är 18 månader med möjlighet till förlängning på ytterligare 18 månader plus 12 månader, med start tidigast 1 november 2022.

Från beslutsdagen finns en avtalsspärr på tio dagar. Om beslutet inte överprövas fastställer Arbetsförmedlingen beslutet efter avtalsspärren.

I en kommentar säger Arcus vd Lena Malek:

– Arcus växer genom Arbetsförmedlingens besked kraftigt inom arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster. Detta är ett viktigt steg i vår ambition att bredda vår verksamhet inom matchning- och arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster, då vi nu får möjlighet att hjälpa en ännu större grupp människor ut i arbetslivet.

I en kommentar säger YAs vd Martin Modig:

– Vi är stolta över att i hård konkurrens ytterligare stärka vår position inom matchning- och arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster. Sedan 1997 har Arcus genom sina högkvalitativa tjänster hjälpt många människor att ta steget till ett jobb. Med beslutet från Arbetsförmedlingen får vi ett utökat förtroende att hjälpa människor med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering på resan till ett jobb. Det känns mycket viktigt i en tid där långtidsarbetslösheten är en av våra största utmaningar i samhället.

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-25 10:58 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

CEO

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.: +46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.: +46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se