Mina studier

Påminnelse: röstning om förlängd löptid och nya villkor avslutas 11 juni 2019

5 juni, 2019

YrkesAkademin vill påminna alla obligationsägare om att senast kl. 17:00 på tisdag den 11 juni rösta om YA Holdings styrelses förslag att förlänga löptiden till 2022 samt justera villkoren för sitt obligationslån (2014/2019 ISIN SE000599083).

En majoritet av de större obligationsägarna, inklusive YA:s grundare Lars-Göran Hagström, har meddelat att de avser att rösta positivt till förslaget. Det krävs att hälften av alla obligationsägare röstar, och att 80% av dem som röstar är för, för att förslaget ska gå igenom. Det är därför viktigt att de som äger obligationer också använder sin rätt att rösta.

Den föreslagna omfinansieringen innebär en lägre räntekostnad för YA och att huvudägaren, vissa av CapMans fonder, har åtagit sig att skjuta till kapital på 40 miljoner direkt – och dessutom ytterligare 30 miljoner kronor om det skulle behövas.

Kapitaltillskottet behövs för att YA effektivare ska kunna dra nytta av sin ställning inom yrkesutbildningen för att möta den höga efterfrågan på kompetent arbetskraft som förutspås de närmaste åren, och för att bolaget ska kunna agera inom den nya marknad som uppstår för matchning när Arbetsförmedlingen reformeras. Mot den bakgrunden räknar bolaget med högre omsättning och lönsamhet framöver, i enlighet med de prognoser som har publicerats. 

Hela förslaget, samtliga villkor och röstsedel finns under ”Prospekt” i länken ”Invitation to Written Procedure” på YA:s hemsida https://ya.se/finansiell-information/.

Röstningen fungerar olika beroende på i vilken bank obligationerna innehas:

Swedbank

Obligationsägare som har sina obligationer hos Swedbank har fått ett intyg från banken tillsammans med röstningssedel hemskickat. Det som behöver göra är skicka en signerad kopia av röstsedel och fullmakt (scannad eller fotograferad) till: voting.sweden@nordictrustee.com. Notera att röstning avslutas 17:00 11 juni, vilket gör att röstning via post riskerar att komma för sent för att räknas.

Andra banker

För kunder som har sina obligationer hos andra banker är det enklast att kontakta sin bank och be att de röstar för deras räkning.

Vid frågor:

Gällande röstning, kontakta Nordic Trustee: +46 8 783 79 00 eller Voting.sweden@nordictrustee.com

Gällande obligationen, kontakta Jonas Hellberg på Pareto: +46 8 402 5110 eller jonas.hellberg@paretosec.com