Mina studier

Obligationsinnehavarna röstar nej till föreslagna ändringar i villkoren för YA Holdings obligationer med ISIN SE0005990835

5 juni, 2020

(English version below)
 

På begäran av YA Holding AB (publ) (”Bolaget”) initierades den 11 maj 2020 ett skriftligt förfarande för att besluta om föreslagna ändringar i villkoren för Bolagets utestående obligationer 2014/2022 (ISIN: SE0005990835) (”Obligationerna”). Det skriftliga förfarandet har nu löpt ut och det står klart att obligationsinnehavarna röstade emot de föreslagna villkorsändringarna. Detta innebär att obligationsvillkoren fortsätter att gälla i sin nuvarande lydelse.

För frågor rörande administrationen kring det skriftliga förfarandet, vänligen kontakta agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00. För övriga frågor, vänligen kontakta Bolaget genom kontaktuppgifterna nedan.

Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande klockan 18.55 den 5 juni 2020.

The bondholders vote against proposed amendments to the terms and conditions for YA Holding’s notes with ISIN SE0005990835

At the request of YA Holding AB (publ) (the “Company”), a procedure in writing was initiated on 11 May 2020 to resolve on proposed amendments to the terms and conditions for the Company’s outstanding notes 2014/2022 (ISIN: SE0005990835) (the “Notes”). The written procedure has now expired and it is clear that the bondholders voted against the proposed amendments. This means that the terms and conditions will continue to apply in their current wording.

For questions regarding the administration of the written procedure, please contact the agent at voting.sweden@nordictrustee.com or +46 8 783 79 00. For other questions, please contact the Company using the contact details set forth below.

The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out below, on 5 June 2020 at 17.55 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: 46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se